Vendéghallgatói jogviszony létesítése

Más felsőoktatási intézmény hallgatója a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán vendéghallgatói jogviszonyt a küldő felsőoktatási intézmény előzetes írásbeli hozzájárulása alapján a Kertészettudományi Kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesének írásbeli engedélyével létesíthet.

Belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt, amennyiben anyaintézményében állami ösztöndíjas képzésben vesz részt, az állami ösztöndíjas hallgatókra érvényes szabályozás szerint, amennyiben önköltséges képzésben vesz részt, úgy az önköltséges hallgatókra vonatkozó szabályozás szerint létesíthet. Amennyiben a vendéghallgatói jogviszonyra jelentkező hallgató az anyaintézményében önköltséges képzésben vesz részt, úgy a vendéghallgatói jogviszony keretében felvett tantárgyakért kreditenként 6.000 Ft önköltségi díjat köteles megfizetni a vendéghallgatói jogviszony létesítését követő 8 napon belül.

A jelentkezési laphoz az anyaintézmény által kiállított, 15 napnál nem régebbi hallgató jogviszony igazolást szükséges mellékelni.

Jelentkezési lap vedéghallgatói jogviszony létesítésére