ERASMUS+ 2018/19 pályázat részképzésre – Határidő: 2018.03.20. 12:00

Tanulmányi ERASMUS+ mobilitás 2018/19 tanévre

Pályázati feltételek

Pályázat beadási határideje online és papír alapon a kari Nemzetközi Irodába: 2018.03.27. 12:00
Kari online pályázási felület:  https://goo.gl/forms/nlUNIxxq6odpQ3q23
Tanulmány megvalósítási határideje: 2019. szeptember 30.
A nyelvi meghallgatás tervezett ideje: 2018.03.28. 14:00 G5 terem. 
(A pályázati anyagok pótlásának legkésőbbi határideje a nyelvi meghallgatáson)
 
A hallgatók a kari partneregyetemi listából választhatják ki azt az egyetemet, ahol szeretnének egy vagy két félévet eltölteni. A lista tartalmazza az együttműködés tématerületét, ez alapján a hallgatók látják, hogy melyik partneregyetem milyen szakok számára biztosít kurzusokat. Csak olyan partneregyetemet válasszanak ki, amelyik a saját szakjukhoz szorosan kötődő képzési kínálatot biztosít. A partneregyetem honlapján megtalálható kurzuslista alapján ellenőrizzék a kurzuskínálatot és azt is, hogy az adott kurzusokat milyen nyelven oktatják. Csak olyan egyetemet jelöljenek meg a pályázatukban, ami az Önök szempontjából minden tekintetben megfelelő (szak, képzési szint, oktatás nyelve).
A pályázat mellékleteihez az alábbi mintadokumentumokat kell használni:
A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell Európai egészségbiztosítási kártyával.
 
Hangay-Tímár Boglárka kari koordinátor
Budapest, 2018.02.19.