2017-ben induló képzések

2017-ben induló képzések a Tájépítészeti és Településtervezési Karon

 
SZIE — FI69207

SZIE-TÁJK

Intézmény elérhetősége:

1118 Budapest, Villányi út 29-43.
•  Telefon: (1) 482-6291
•  E-mail: tajk.felveteli@szie.hu
•  Honlap: http://www.szie.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS
FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: 
„2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelmények Képz.
terület
Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A N A tájrendező és kertépítő mérnöki(1)(2) támogatott 7 20 < 140 kettőt kell választani:
biológia v. fizika v.
földrajz v. informatika
v. kémia v. matematika
v. természettudomány
v. egy idegen
nyelv(4) v. szakmai
előkészítő tárgy(3)
AGRÁR I
A N K tájrendező és kertépítő mérnöki(1)(2) 250 000 Ft AGRÁR I
(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
(2) Választható specializációk: kertépítő, tájrendező, településüzemeltető.
(3) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
(4) Választható nyelvek: angol, német.

Specializálódás a képzés során

tájrendező és kertépítő mérnöki (Nappali)

Specializációt a hallgatók a negyedik félévtől választanak. A specializációk létszáma korlátozott, a felvétel rangsorolás alapján történik. A tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak a tervezési jogosultságot adó tájépítészmérnök, tájépítész és kertművész valamint településmérnök mesterképzési szakok alapképzési szakja. Mint minden tervezési szaknál fontos, hogy a hallgatók jó térlátással, rajzi készségekkel rendelkezzenek. A Kar a tanterven kívül is biztosít lehetőséget mind a képzés előtt, mind a képzéssel párhuzamosan a rajzi készségek és ismeretek pótlására és fejlesztésére.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzettek pontszámítása és a beküldendő dokumentumok c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.
Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden alapképzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2016. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz.
terület
M N K tájépítész és kertművész (angol nyelven) 600 000 Ft 4 8 < 15 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰV

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

tájépítész és kertművész (angol nyelven) (Nappali)

A tájépítész és kertművész mesterképzési szakon a jelentkezőknek a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell beadniuk 2017. május 22-ig a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárságára (1118 Budapest Villányi út 29-43. K épület II. emelet). A portfólió elkészítésének és beadásának részletes tartalmi és formai követelményei a Kar honlapján tekinthető meg.

A szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven történik.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

 

tájépítész és kertművész (angol nyelven) (Nappali)

Intézményi szabályok
Az oklevél minősítéséért legfeljebb 20 pont jár (minősítés x 4).
A szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven max. 30 pont, célja a szakmai orientáltság felmérése.
A portfolió értékelésekor max. 40 pont szerezhető.

Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
 - portfolió: 40 pont
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 8 pont
    - gyermekgondozás: 8 pont
    - hátrányos helyzet: 8 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 2 pont
 - OTDK 1. helyezés: 7 pont
 - OTDK 2. helyezés: 6 pont
 - OTDK 3. helyezés: 5 pont
 - OTDK különdíj: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 - szakmai tevékenység: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása