2017. februárban induló képzések

Alapadatok

SZIE — FI69207

SZIE-TÁJK

Intézmény elérhetősége:

1118 Budapest, Villányi út 29-43.
•  Telefon: (1) 305-7291
•  E-mail: tajk.felveteli@szie.hu
•  Honlap: http://www.tajk.szie.hu

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2016. NOVEMBER 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2017. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett 
képzés
Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák
Képz.
terület
M N A tájépítész és
kertművész
támogatott 4 10 < 15 gyakorlati vizsga (Í)
és szakmai -
és motivációs  
beszélgetés (Sz)
MŰV
M N K tájépítész és
kertművész
600 000 Ft 4 5 < 9 MŰV
M N A tájépítész mérnöki támogatott 4 10 < 50 írásbeli vizsga (Í)
és rajz (Í) és
szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
AGRÁR
M N K tájépítész mérnöki 400 000 Ft 4 10 < 50 AGRÁR
M N A településmérnöki támogatott 4 10 < 30 MŰSZ
M N K településmérnöki 400 000 Ft 4 10 < 30 MŰSZ

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

tájépítész és kertművész mesterképzési szakon a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell készíteniük.
tájépítész mérnöki és településmérnöki mesterképzési szakokon a felvételi vizsgához a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai tevékenységét (tanulmányait, illetve egyéb munkáit) bemutató anyagot kell készíteniük.

A motivációs levelet és a portfóliót ill. a szakmai tevékenységet bemutató anyagot 2016. december 9-ig a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárságára kell eljuttatni (1118 Budapest, Villányi út 29-43., K. épület II. emelet). A portfólió és a szakmai anyag elkészítésének és beadásának részletes tartalmi és formai követelményei a Kar honlapján (https://tajk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-vizsga-msc-ma) tekinthetőek meg.

A nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkező jelentkezők az előzetes kreditelismertetési eljárást legkésőbb 2016. december 16-ig kezdeményezhetik leckekönyvük vagy oklevélmellékletük másolatának a Kar Dékáni Titkárságára történő eljuttatásával.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. január 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akikesélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Figyelem!

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap „Kérvénytárból” letölthető záróvizsga eredmény igazolást kell feltölteni.

Záróvizsga eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.

Intézményi szabályok

Tájépítész és kertművész mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott portfólió értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (20 pont)
Gyakorlati vizsga (50 pont) - (térkompozíciós munka készítése adott elemek felhasználásával, szabadkézi rajz készítése az elkészített kompozícióról)

Tájépítész mérnöki mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott szakmai anyag értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (20 pont)
Az írásbeli vizsgán tesztfeladatokat kell megoldani a szakmai tájékozottság értékeléséhez (20 pont)
Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (20 pont)

Településmérnöki mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott szakmai anyag értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (30 pont).
Az írásbeli vizsgán tesztfeladatokat kell megoldani a szakmai tájékozottság értékeléséhez (20 pont).
Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (20 pont)


Pontszámítás

tájépítész és kertművész (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - gyakorlati vizsga: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

tájépítész mérnöki (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - írásbeli vizsga: 20 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont
és
 - rajz: 20 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

településmérnöki (nappali képzések)

Felvételi pontok:
 - írásbeli vizsga: 20 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
és
 - rajz: 20 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 8 pont
    - gyermekgondozás: 8 pont
    - hátrányos helyzet: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 2 pont
 - OTDK 1. helyezés: 7 pont
 - OTDK 2. helyezés: 6 pont
 - OTDK 3. helyezés: 5 pont
 - OTDK különdíj: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 - szakmai tevékenység: 5 pont


Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. január 11-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
 

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása,
szakmai tevékenység igazolása

 

Vizsgaidőpontok

Választható szak Vizsgatárgy Képz.
szint
Munkarend Fin. forma Vizsga időpontja
tájépítész és kertművész gyakorlati vizsga M N A/K 2017.01.04-06.
tájépítész és kertművész szakmai és motivációs beszélgetés M N A/K 2017.01.04-06.
tájépítész mérnöki írásbeli vizsga M N A/K 2017.01.04-06.
tájépítész mérnöki rajz M N A/K 2017.01.04-06.
tájépítész mérnöki szakmai és motivációs beszélgetés M N A/K 2017.01.04-06.
településmérnöki írásbeli vizsga M N A/K 2017.01.04-06.
településmérnöki rajz M N A/K 2017.01.04-06.
településmérnöki szakmai és motivációs beszélgetés M N A/K 2017.01.04-06.