2019 szeptemberében induló képzések

2019 szeptemberben induló képzések a Tájépítészeti és Településtervezési Karon

PÓTFELVÉTELI

 
SZIE — FI69207
 
SZIE-TÁJK
Intézmény elérhetősége:
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
•  Telefon: (1) 305-7291
•  E-mail: tajk.felveteli@szie.hu
•  Honlap: http://www.tajk.szie.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

tájrendező és kertépítő mérnöki(1)(2)

támogatott

7

20 < 140

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(3) v. egy idegen nyelv(5) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(4)

AGRÁR

N

 

A

N

K

tájrendező és kertépítő mérnöki(1)(2)

325 000 Ft

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(3) v. egy idegen nyelv(5) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(4)

AGRÁR

N

                         

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializációk: kertépítő, tájrendező, településüzemeltető.

(3) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(4) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

(5) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák.

 

Specializálódás a képzés során

tájrendező és kertépítő mérnöki (Nappali)
Specializációt a hallgatók a negyedik félévtől választanak. A specializációk létszáma korlátozott, a felvétel rangsorolás alapján történik. A tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak a tervezési jogosultságot adó tájépítészmérnök, tájépítész és kertművész valamint településmérnök mesterképzési szakok alapképzési szakja. Mint minden tervezési szaknál fontos, hogy a hallgatók jó térlátással, rajzi készségekkel rendelkezzenek. A Kar a tanterven kívül is biztosít lehetőséget mind a képzés előtt, mind a képzéssel párhuzamosan a rajzi készségek és ismeretek pótlására és fejlesztésére.
Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a Tudnivalók a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzetteknek c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2019. július 10-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.
 
Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden alapképzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett 
képzés
Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák
Képz.
terület
M N A tájépítész és
kertművész
(angol nyelven)(1)
támogatott 4 1 < 7 szakmai és motivációs
beszélgetés (Sz)
MŰV
M N K tájépítész és
kertművész
(angol nyelven)(1)
750 000 Ft 4 1 < 7 szakmai és motivációs
beszélgetés (Sz)
MŰV
 
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

tájépítész és kertművész (angol nyelven) (Nappali)
tájépítész és kertművész mesterképzési szakon a jelentkezőknek a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell beadniuk 2019. május 17-ig a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárságára (1118 Budapest Villányi út 29-43. K épület II. emelet). A portfólió elkészítésének és beadásának részletes tartalmi és formai követelményei a Kar honlapján tekinthető meg.
A szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven történik.
 
Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2019. július 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
 
tájépítész és kertművész (angol nyelven) (Nappali)
Intézményi szabályok
Az oklevél minősítéséért legfeljebb 20 pont jár (minősítés x 4).
A szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven max. 30 pont, célja a szakmai orientáltság felmérése.
A portfolió értékelésekor max. 40 pont szerezhető.
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
 - portfolió: 40 pont
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 2 pont
 - OTDK 1. helyezés: 7 pont
 - OTDK 2. helyezés: 6 pont
 - OTDK 3. helyezés: 5 pont
 - OTDK különdíj: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 - szakmai tevékenység: 5 pont
 
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2019. július 10-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.
 
Szak
Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden szak
 
 
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

Vizsgaidőpontok

Választható szak Vizsgatárgy Képz.
szint
Munkarend Fin. forma Vizsga időpontja Vizsgadíj
tájépítész és kertművész (angol nyelven szakmai és motivációs beszélgetés M N A/K 2019.06.06 -

PÓTFELVÉTELI 2019

SZIE — FI69207

SZIE-TÁJK

Intézmény elérhetősége:

1118 Budapest, Villányi út 29-43.
•  Telefon: (1) 305-7291
•  E-mail: tajk.felveteli@szie.hu
•  Honlap: http://www.tajk.szie.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

 

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

 

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelmények Képz.
terület
Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A N K tájrendező és kertépítő mérnöki(1)(2) 325 000 Ft 7 1 < 20 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(3) v. egy idegen nyelv(5) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(4) AGRÁR N

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializációk: kertépítő, tájrendező, településüzemeltető.

(3) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(4) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

(5) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák.


Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetében.

 

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden alapképzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása