2020 februárban induló képzések

Alapadatok

SZIE — FI69207

SZIE-TÁJK

Intézmény elérhetősége:

1118 Budapest, Villányi út 29-43.
•  Telefon: (1) 305-7291
•  E-mail: tajk.felveteli@szie.hu
•  Honlap: http://www.tajk.szie.hu

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. NOVEMBER 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2019. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett 
képzés
Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák
Képz.
terület
M
N
A
tájépítész mérnöki(1)
támogatott
4
10 < 50
rajz (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
AGRÁR
M
N
K
tájépítész mérnöki(1)
450 000 Ft
4
1 < 50
AGRÁR
M
N
A
tájépítészet és kertművészet(1)
támogatott
4
5 < 15
gyakorlati vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
MŰV
M
N
K
tájépítészet és kertművészet(1)
650 000 Ft
4
1 < 10
MŰV
M
N
A
településmérnöki(1)
támogatott
4
5 < 30
rajz (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
MŰSZ
M
N
K
településmérnöki(1)
450 000 Ft
4
1 < 30
MŰSZ

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

tájépítész és kertművész mesterképzési szakon a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell készíteniük.

tájépítész mérnöki és településmérnöki mesterképzési szakokon a felvételi vizsgához a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai tevékenységét (tanulmányait, illetve egyéb munkáit) bemutató anyagot kell készíteniük.

A motivációs levelet és a portfóliót ill. a szakmai tevékenységet bemutató anyagot a 2020. január 7-9. közötti időtartamban megrendezésre kerülő szóbeli felvételi vizsgára kell magával hoznia a jelentkezőnek. A portfólió és a szakmai anyag elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei a Kar honlapján (https://tajk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-vizsga-msc-ma) tekinthetőek meg.

A nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkező jelentkezők az előzetes kreditelismertetési eljárást legkésőbb 2018. november 15-ig kezdeményezhetik leckekönyvük vagy oklevélmellékletük másolatának a Kar Dékáni Titkárságára történő eljuttatásával.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. január 9-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Tájépítész és kertművész mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott portfólió értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (20 pont)
Gyakorlati vizsga (50 pont) - (térkompozíciós munka készítése adott elemek felhasználásával, szabadkézi rajz készítése az elkészített kompozícióról)

Tájépítész mérnöki mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott szakmai anyag értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (30 pont)
Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (30 pont)

Településmérnöki mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott szakmai anyag értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (30 pont).
Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (30 pont)

Pontszámítás

tájépítész mérnöki (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont
és
 - rajz: 30 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

tájépítészet és kertművészet (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - gyakorlati vizsga: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

településmérnöki (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont
és
 - rajz: 30 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosságság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 2 pont
 - OTDK 1. helyezés: 7 pont
 - OTDK 2. helyezés: 6 pont
 - OTDK 3. helyezés: 5 pont
 - OTDK különdíj: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 - szakmai tevékenység: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Vizsgaidőpontok

Választható szak Vizsgatárgy Képz.
szint
Munkarend Fin. forma Vizsga időpontja Vizsgadíj
tájépítész mérnöki
rajz
M
N
A/K
2020.01.07-09.
-
tájépítész mérnöki
szakmai és motivációs beszélgetés
M
N
A/K
2020.01.07-09.
-
tájépítészet és kertművészet
gyakorlati vizsga
M
N
A/K
2020.01.07-09.
-
tájépítészet és kertművészet
szakmai és motivációs beszélgetés
M
N
A/K
2020.01.07-09.
-
településmérnöki
rajz
M
N
A/K
2020.01.07-09.
-
településmérnöki
szakmai és motivációs beszélgetés
M
N
A/K
2020.01.07-09.
-