Részismereti képzés

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. § (2) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló, felsőfokú végzettségű személyeket - részismereti képzés céljából - hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára - külön felvételi eljárás nélkül - önköltséges képzésre felveheti. A részismereti képzésre (részképzésre) vonatkozó egyetemi rendelkezéseket a Szent István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 18. §-a tartalmazza.

Részismereti képzésre őszi félévre szeptember 1-ig, tavasz félévre február 1-ig lehet jelentkezést benyújtani.

A képzésre kizárólag önköltséges finanszírozási formára lehet jelentkezni. A felvételt nyert és hallgatói jogviszonyt létesített jelentkező a képzés önköltségi díját a hallgatói jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül egy összegben köteles megfizetni.

 

Jelentkezési lap részismereti képzésre