Gólyáknak - Tájékoztató a 2018/19-es tanévi I. évfolyamosoknak

Kedves Hallgatónk!
 
A Dékáni Hivatal nevében üdvözlöm a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának I. évfolyamos tájrendező és kertépítő mérnök BSc szakos nappali tagozatos hallgatójaként.
Az alábbiakban tájékoztatom az Egyetemre történő beiratkozás rendjéről, az egyetemi tanulmányok megkezdéséről és a tennivalókról.
 
Beiratkozás:                 2018. szeptember 3. hétfő 14 óra
                                      „K” épület K3-as előadóterem   --- figyelem, a helyszín változott!
                                      (Bp., XI. Villányi út  29-43.)
 
A tanulmányok megkezdésének feltétele a megadott időpontban történő beiratkozás.
 
A beiratkozáshoz az alábbiakat hozza magával:
  • 1 db 35x45-ös fénykép 
  • a Neptun rendszerből kinyomtatott beiratkozási, adat bejelentő lap 2 példányban,
  • érettségi bizonyítvány másolata,
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
  • többletpontot igazoló dokumentum másolata

A beiratkozás feltétele a Neptun rendszerből kinyomtatott hiánytalanul kitöltött és aláírt beiratkozási lap, tehát mindenkinek rendelkeznie kell számlaszámmal, TAJ számmal és adó azonosító jellel (a külföldieknek is), ezen adatok bármelyikének hiányában a beiratkozás érvénytelen.

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíj feltételeiről.

Tájékoztatom, hogy az önköltséges képzésre felvett hallgatónak a 2018/19. tanév 1. félévi önköltség átutalási határideje NEPTUN gyűjtőszámlán keresztül: 2018. szeptember 3.

Tájékoztatjuk, hogy tanulmányait csak akkor kezdheti passzív félévvel, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

A 2018/19-es tanév 1. félévi tantárgyait 2018. szeptember 03-án 12:00 órától a NEPTUN rendszeren keresztül kell felvenni, a tantárgyfelvétel alapján készül el a hallgató félévi órarendje. A szemeszter a 2018. szeptember 04 - 14-ig tartó kötelező gyakorlattal (Növénytan és Rajz) kezdődik.

A beiratkozáshoz és a Növénytan gyakorlathoz szükséges információkat a Kar honlapján találják meg:  https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/golyaknak , A Tárgyfelvételről és a tanulmányok során fizetendő díjak befizetéséről szóló tájékoztató pdf formátumban letölthető.

A kollégiumi pályázati felhívás letölthető innen, a kollégiumi felvételi ügyrend pedig innen.

A rajz gyakorlathoz szükséges eszközök, amit a Rajz gyakorlatra majd hozniuk kell: A2 méretű rajztábla, 2 db A2-es műszaki rajzlap (dipa), 2b-s 3b-s ceruzák, radír, rajzszög. Aki rutinos, rajzolhat szénnel is.

A honlap tartalmaz minden olyan információt, ami a tanévkezdéshez szükséges, pl. kollégiumi felvételi, szociális ösztöndíj kérelem, befizetési kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalók stb. Kérjük, hogy a határidők miatt minél előbb tanulmányozza az ezen a honlapon található fontos információkat és határidőket. A belépéshez szükséges Neptun kódját a mellékelt beiratkozási lapon találja meg, jelszava a születési dátuma (pl. 19780521). Kérjük, hogy a diákigazolvány igénylését indítsa el a helyi okmányirodában/kormányablakban.

Esélyegyenlőség és fogyatékosság támogatási lehetőségei a karon.

Egyetemi tanulmányaihoz eredményes tanulást kívánunk!

A beiratkozáshoz szükséges információkat folyamatosan frissítjük.

 
Tájékoztató és letölthető anyagok az őszi alapozó növénytan gyakorlathoz: