Szakmai gyakorlat információk

Szakvezető: Dr. Fekete Albert egyetemi docens

A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés menete:

  1. A jelentkezési lap kitöltése és a fogadóhellyel való aláíratása.
  2. A jelentkezés jóváhagyása a megadott határidőig a szakirányvezetővel, szakiránnyal nem rendelkező hallgató esetében az oktatási dékánhelyettessel.
  3. A gyakorlati hely elfogadása esetén a "Megállapodás" kitöltése 3 példányban, aláírása és aláíratása a fogadóhellyel.
  4. Az aláírt jelentkezési lapok és "Megállapodások" leadása aláírásra a Dékáni Titkárságra (K. épület II. em. 206.)
  5. Dékáni aláírás után a "Megállapodások" saját és céges példányai a Titkárságon átvehetők.

A 2010/2011. tanév tavaszi félévétől:

A Tájépítészeti Kar Tanácsa 2010. 07. 05-én hozott 30/2009/10. K.T. számú határozata értelmében:

„A hallgatóknak a gyakorlatot kivitelező és/vagy fenntartó vállalatoknál, önkormányzatoknál, természetvédelmi intézményeknél stb. kell eltölteniük. Tervezőirodai munkakörben max. 6 hetet tölthet a hallgató.”

A 2013/2014. tanév őszi félévétől:

A Tájépítészeti Kar Tanácsa 2013. 05. 21-én hozott 26/2012/13. K.T. számú határozata értelmében:

A jelentkezési lapok leadási határideje:
tavaszi féléves gyakorlat esetén: december 01-ig

őszi féléves gyakorlat esetén:     május 31-ig

 


Tantárgyi programok

  • TANTÁRGYI PROGRAM (közös általános)

A  programokat a Tantárgy adatlapoknál érheti el:

  • 6TFGYAKNB  (szakirányt nem választott hallgatóknak)
  • 6KPGYAKNB (Kertépítő szakirányos hallgatóknak)
  • 6TVGYAKNB  (Tájrendező szakirányos hallgatóknak)
  • 6TPGYAKNB  (Településüzemeltető szakirányos hallgatóknak)

Tájépítészmérnök MSc

Szakvezető: Dr. Illyés Zsuzsanna egyetemi docens

Tájékoztató a 4 hetes szakmai gyakorlatról

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán a Tájépítészmérnök MSc képzés akkreditált programja a Képzési és Kimeneti Követelményrendszerben a hallgatók számára 4 hetes szakmai gyakorlatot ír elő.

A szakmai gyakorlatot legkorábban az 1. félév végén, a szakirány választás után lehet elkezdeni.  A gyakorlat jellegét a szakiránytól függően kell megválasztani (tervezőirodai, önkormányzati, szakhatósági, településüzemeltetési stb.), a gyakorlat teljesítésének helyét a szakirányvezető hagyja jóvá. A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) gyakorlatot a nyári szünet alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni; az ettől eltérő időtartamú (pl. 2+2 hét, 3+1 hét) szakmai gyakorlatot a szakirányvezetővel kell egyeztetni. Passzív félév esetén a gyakorlat tanév közben is elvégezhető. 

A szakmai gyakorlat kredit nélküli un. kritérium tárgy. A szakmai gyakorlatot a szakirányvezető által meghatározott szakirányos tárgy keretében tartott beszámoló alapján lehet elfogadtatni.

A szakmai gyakorlat a 2010/2011-es tanév tavaszi félévétől induló MSc képzésben résztvevő hallgatók számára kötelező.

A szakmai gyakorlatot tárgyként (Neptunban) a teljesítést követő félévben kell felvenni. A mintatantervben a 2. félév tárgyai között szerepel.

Letölthető anyagok


Szakvezető: Dr. Simon Mariann egyetemi tanár

Tájékoztató a 3 hetes szakmai gyakorlatról

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán a Településmérnök MSc képzés akkreditált programja a Képzési és Kimeneti Követelményrendszerben a hallgatók számára 3 hetes szakmai gyakorlatot ír elő.

A szakmai gyakorlatot legkorábban az 1. félév végén lehet elkezdeni. (Ajánlott a 3. félév után elvégezni) A gyakorlat jellegét, a gyakorlat teljesítésének helyét a szakvezető hagyja jóvá. A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 3 hetes (120 órás) gyakorlatot a nyári szünet alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni; az ettől eltérő időtartamú  szakmai gyakorlatot a szakvezetővel kell egyeztetni. Passzív félév esetén a gyakorlat tanév közben is elvégezhető. 

A szakmai gyakorlat kredit nélküli un. kritérium tárgy. A szakmai gyakorlatot beszámoló alapján lehet elfogadtatni.

A szakmai gyakorlatot tárgyként a Neptun rendszerben kell felvenni a gyakorlat teljesítése utáni félévben.

A mintatantervben a 2. félév tantárgyai között található 6TPSZGYDTM Neptunkódon.

Let​ölthető anyagok