Diplomaterv készítés

Tájékoztatás a diplomaterv leadás módjáról

A szakdolgozatot/diplomatervet a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán, minden specializáción illetve diplomaterv témaválasztás szerinti tanszéken egységesen - az időbeosztásban előre meghatározott határidőre - egy nyomtatott fekete keménykötéssel bekötött (klasszikus szakdolgozat-kötés) példányban kell leadni, valamint egyidejűleg elektronikusan is egy példányban az összes aláírt melléklettel egybefűzött egy PDF állomány formájában fileküldővel (mammutmail, wetransfer, toldacuccot stb.) az illetékes tanszék e-mail címére megküldeni.

A bekötött diplomaterv, illetve a PDF állomány az alábbi dokumentumokat az alábbi sorrendben kell, hogy tartalmazza:

1. Első oldal:  Belső címlap
2. Aláírt Nyilatkozat
3. Tartalomjegyzék
4. Diplomaterv szövegtörzs
5. Irodalomjegyzék

TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK MSC

TELEPÜLÉSMÉRNÖK MSC

TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉS MA