Szakdolgozatkészítéssel kapcsolatos információk

Tájékoztatás a szakdolgozat leadás módjáról

A szakdolgozatot/diplomatervet a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán, minden specializáción illetve diplomaterv témaválasztás szerinti tanszéken egységesen - az időbeosztásban előre meghatározott határidőre - egy nyomtatott fekete keménykötéssel bekötött (klasszikus szakdolgozat-kötés) példányban kell leadni, valamint egyidejűleg elektronikusan is egy példányban az összes aláírt melléklettel egybefűzött egy PDF állomány formájában fileküldővel (mammutmail, wetransfer, toldacuccot stb.) az illetékes tanszék e-mail címére megküldeni.
A bekötött szakdolgozat illetve a PDF állomány az alábbi dokumentumokat az alábbi sorrendben kell, hogy tartalmazza:
1. Első oldal:  Belső címlap
2. Aláírt Nyilatkozat
3. Tartalomjegyzék
4. Szakdolgozat szövegtörzs
5. Irodalomjegyzék

Letölthető információk

A szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények (2016-tól)

Tanszékek/Specializációk által közzétett információk

  • kertépítő specializáció
  • településüzemeltető specializáció
  • tájrendező specializáció
    • "BB" (Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéken szakdolgozatot írók)
    • "BC" (Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszéken szakdolgozatot írók)