Beiratkozás

Tudnivalók a 2007/08-as tanév I. félévétől

Kedves Hallgatók!

A 2007/2008-as tanévtől a bejelentkezés és a tantárgy felvétel a Neptun rendszerben történik a regisztrációs héten szept. 03-07-ig. Ez azt jelenti, hogy a Dékáni Hivatalból a leckekönyvet nem kell felvenni és nem kell beiratkozási lapot kitölteni, mindent a Neptunban kell intézni.

A költségtérítéses hallgató szeptember 3-án vagy 4-én köteles megjelenni a Dékáni Hivatalban költségtérítési csekkjének felvételéért.

A hallgatónak minden félévben be kell jelentkeznie (TVSZ 16.§), státuszát aktívra, vagy passzívra kell állítania.
Bejelentkezés, tantárgyfelvétel lépései:

  1. A hallgató saját kódjával belép a rendszerbe
  2. Tanulmányok alatt /Ablakban 2007/08/1 sor/ Beiratkozás , Bejelentkezik: aktívra, vagy passzívra állítja félévét , majd ezen a felületen nyilatkozom gomb megnyomása ( itt módosíthat személyes adatokat, hibás személyi adatokból adódó mindennemű hátrány a hallgatót terheli), majd a végén a beiratkozom gomb megnyomása után iratkozik be a hallgató.
  3. Amennyiben féléve aktív, felveszi tantárgyait, kurzusait.
    Passzív félév esetén nincs lehetőség tantárgy felvételére, vizsgakurzusra sem!

Felhívjuk szíves figyelmét a TVSZ. 19.§-ára, amely kimondja, hogy regisztrációs időszakon túl (két héten belül) csak rendkívül indokolt esetben a hallgató kérésére lehet tantárgytörlést engedélyezni, különeljárási díj fizetése mellett.
A tantárgyfelvételi időszak után a tanulmányi osztály a Neptunból nyomtatja ki a hallgató által felvett tantárgyakat, mely nyomtatott formában kerül az indexbe.