Szociális Öntöndíj Pályázat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félévi rendszeres szociális ösztöndíj és/vagy alaptámogatás elnyerésére a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán

Mindkét ösztöndíj (szociális és alaptámogatás) igényléséhez ugyanazon igazolások benyújtása szükséges. A 2018/19. tanév tavaszi félévében a pályázatok benyújtása elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, valamint nyomtatásban a Kari Dékáni Titkárságon is történik. Az adatlapon jelezni kell (Egyéb kiegészítés a kérvényhez), hogy a hallgató mely ösztöndíjra kíván pályázni (szociális és/vagy alaptámogatás)! A pályázati felhívás alapvető célja a rászoruló hallgatók segítése a felsőfokú tanulmányok folytatásának biztosítása érdekében.

Az ösztöndíjak a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Ügyrendje alapján kerültek meghirdetésre és kerülnek elbírálásra:

A pályázatra jelentkezni a Szent István Egyetem által közzétett pályázati adatlap kitöltésével, valamint a szükséges igazolások benyújtásával lehet a Neptun rendszeren keresztül, továbbá a pályázati adatlap nyomtatott változatát papír alapon is be kell nyújtani a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárságára („K” épület földszint, 10-es szoba) a pályázó nevét és a pályázat témáját is feltüntető zárt borítékban!

Pályázat digitális benyújtásának határideje: 2019. február 14. (csütörtök) 23:59 óráig
Hiánypótlási időszak: 2019. január 25. 0:01 – 2019. február 20. (szerda) 23:59 óráig
Pályázat nyomtatott benyújtásának határideje: 2019. február 22. (péntek) 11:00 óráig a Kar Dékáni Titkárságán („K” épület, földszint, 10-es szoba) (H-Cs: 9:00-15:00, Péntek: 9:00-12:00)

Azok a hallgatók, akiknek a kiírás alapján környezettanulmányt kell igényelniük, minél előbb írjanak a DJB e-mailcímére!  Az igényeket a DJB fogja továbbítani az egyetem irányába. A DJB e-mailcíme a karunkon a következő: tajk.szie.djb@gmail.com

A pályázati felhívás mellékletei:

4. sz. függelék: A SZIE központi egyetemi Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának 4. függeléke, általános útmutatásokkal
5. sz. melléklet: Nyilatkozatok mintája (pályázó, hozzátartozó részére, DOC)