A BSc képzés mintatanterve

Szakmai törzsanyag és Szakirányos képzés mintatanterve (Szakirányos tárgyak)

Tájrendező és kertépítő mérnök, BSc képzés tanóra-, vizsga és kredit terve, a szakirányos tárgyak feltüntetésével 2016. szeptember 1-től

Félév  Tárgykód Tárgynév magyar Tárgynév angol Kredit Elmélet Gyakorlat Féléves elmélet Féléves gyakorlat Féléves labor
1 SKTEGHAJLATNB Éghajlattan  Climatology 2 2 0      
1 6TYMATNB Matematika Mathematics 3 2 1 24 12  
1 6TN61NATESB Testnevelés 1. Physical Education 0 0 2 0 24  
1 6TKKPNAKE1B Kert- és szabadtérépítés  1 Garden and open space design 1. 4 2 1 24 12  
1 6TKKMNAKJ1B Közigazgatási és jogi  ismeretek  Basics of public administration and law 3 3 0 36 0  
1 6NP20NA101B Növénytan Botany 3 2 2 24 24 12
1 6KTGEOTALNB Geológia és talajtan  Geology and Soil Science 2 2 0 24 0  
1 6KMRAJZAB Rajzi alapok Basics of Freehand Drawing 0 0 0 0 0 20
1 6KMMUVTNB Művészettörténet Art History  2 2 0 24 0  
1 6KMKERTTNB Kerttörténet 1 Garden History 1. 3 2 1 24 12  
1 6KM64NA104B Társadalomtudományi alapismeretek Introduction to Social Sciences 2 2 0 24 0  
1 6KM64NA101B Rajz 1. Freehand Drawing 1. 2 0 2 0 24  
1 6KH65NA101B Ábrázoló geometria 1. Descriptive Geometry 2 0 2 0 24  
1 6KH65MUABRATNB Műszaki ábrázolás és rajztechnika Technical Depiction and Drawing Technique 2 1 1 12 12  
                   
2 6TY66NA101B Informatika Informatics 4 2 2 24 24  
2 6TV62NAMF1B Magyarország tájföldrajza Hungary's landscape geography  2 2 0 24 0  
2 6TN61NATEB Testnevelés 2. Physical Educaton 0 0 2 0 24  
2 6KTNOVFOLDRNB Növényföldrajz Plant Geography 4 2 2 24 24 12
2 6KP61CADGRTRNB CAD (grafikus tervező rendszerek) CAD 2 0 2 0 24  
2 6KMKERTT2NB Kerttörténet 2 Garden History 2. 3 3 0 36 0  
2 6KM64NA202B Rajz 2. Freehand Drawing 2. 2 0 2 0 24  
2 6KH65STAT1NB Statika 1 Statics 1. 3 2 0 24 0  
2 6KH65NA204B Ábrázoló geometria 2. Descriptive Geometry 2 1 1 12 12  
2 6KH65NA203B Geodézia 1 Geodesy 1. 4 2 2 24 24  
2 6KH65ANYIS1NB Anyagismeret 1 Materials 1. 2 2 0 24 0 30
                   
3 6TV62NATE1B Természetvédelem Nature protection  4 2 2 24 24 30
3 6TV62NAKV1B Környezetvédelem 1 Environment protection 2 2 0 24 0  
3 6TF63VIGAZNB Vízgazdálkodás Water Management 4 2 2 24 24  
3 6TF63GISTERNB GIS (térinformatikai rendszerek) GIS 4 0 4 0 48  
3 6KP61KSÉ2NB Kert- és szabadtérépítés 2. Garden and Open Space Construction 2. 5 2 1 24 12  
3 6KHGETEGYNB Geodézia terepgyakorlat Geodesy fieldwork 1 0 0 0 0 30
3 6KH65EPIT1NB Építészet 1 Architecture III/I 3 2 1 24 12  
3 6KH61NATE1B Tereprendezés Landscaping 4 2 2 24 24  
3 6DD02NA201B Dendrológia és dísznövényismeret 1. Dendrology and bedding plant knowledge 1. 4 2 2 24 24  
3 64363NAK00B Gazdaságtudományi alapismeretek Economy science rudimentary knowledges  2 2 0 24 0  
                   
4 6TVTAJTORNB Tájtörténet Landscape History 2 2 0 24 0  
4 6TV62NAUKB Út- és közműépítés Road and public utility building 4 2 2 24 24  
4 6TV62NAKV2B Környezetvédelem 2 Environment protection 2 2 1 1 12 12  
4 6TKTPNATRB Településépítészet  Settlement Architecture 2 2 0 24 0  
4 6TKTFNATRB Tájrendezés 1. Landscape Architecture 4 2 2 24 24  
4 6TFKOGABN Környezetgazdaságtan Environmental Economics  2 2 0 24 0  
4 6KH65SZETAN1NB Szerkezettan 1 Tectonics 1. 3 2 1 24 12 30
4 6KH65EPIT2NB Építészet 2 Architecture III/II 3 2 1 24 12  
4 6DD02NADD202B Dendrológia és dísznövényismeret 2 Dendrology and bedding plant knowledge 2. 4 2 2 24 24 12
                   
5 6TP68TER2NB Településrendezés  Basics of Urban Planning and Design 3 2 1 24 12  
5 6KM64ZFGNB Zöldfelületgazdálkodás Management of Urban Green Spaces 4 2 2 24 24  
6 6KM64VAINB Vállalkozási ismeretek Basics of Entrepreneurship 4 2 2 24 24  
Félév  Tárgykód Tárgynév magyar Tárgynév angol Kredit Elmélet Gyakorlat Féléves elmélet Féléves gyakorlat Féléves labor
5 6KP61SZAKEZNNB Szakdolgozatkészítés A1 Preparation of Thesis 3 2 0 24 0  
5 6KP61NASZD2B Szakdolgozatkészítés A2 Thesis A2 3 2 0 24 0  
5 6KP61KSÉ2NB Kert- és szabadtérépítés 2. Garden and Open Space Construction 2. 5 2 2 24 24 30
5 6KP61DENDISZ3NB Dendrológia és dísznövényismeret 3 Dendrology and Ornamental Plants 3 1 2 12 24  
5 6KM64RAJZ3NB Rajz 3 Freehand Drawing 3. 3 3 0 36 0  
5 6KH65KSZNB Kivitelezés szervezés Construction Organisation 3 1 2 12 24 30
5 6KH65ÉPTÖ1NB Építészettörténet 1 History of Architecture 1. 2 2 0 24 0  
6 STKKM3117AN Zöldfelületfenntartás  Maintanence of urban green areas 2 0 2 0 24  
6 6KP61SZADOLG4NB Szakdolgozatkészítés A4 Thesis A4 4 0 4 0 48  
6 6KP61SZADOLG3NB Szakdolgozatkészítés A3 Thesis A3 4 4 0 48 0  
6 6KP61KSE3NB Kert- és szabadtérépítés 3. Garden andOpen Space Construction 3. 4 2 2 24 24 30
6 6KMRAJZNB Rajz 4 Freehand Drawing 4 3 3 0 36 0  
6 6KH65TELENB Települési értékvédelem Protection of the Urban Built Environment  2 2 0 24 0  
6 6KH65EPTO2NB Építészettörténet 2 History of Architecture 2. 2 2 0 24 0  
6 6DD00FAAINB Faiskolai áruismeret Nursery Stock 2 2 0 24 0  
7 6KPSZAKDNP Szakdolgozat/A Thesis 15          
Félév  Tárgykód Tárgynév magyar Tárgynév angol Kredit Elmélet Gyakorlat Féléves elmélet Féléves gyakorlat Féléves labor
5 6TV62TAJVED1NB Tájvédelem 1 Landscape Protection 1. 4 3 1 36 12 30
5 6TV62TAJREHAB1NB Tájrehabilitáció 1 Land Rehabilitation 1. 2 1 1 12 12  
5 6TV62NASZD2B Szakdolgozatkészítés BB2 Thesis work 3 1 1 12 12  
5 6TV62NASZD1B Szakdolgozatkészítés BB1 Thesis work 3 1 1 12 12  
5 6TF63NASZD2B Szakdolgozatkészítés BC2 Thesis work 3 2 0 24 0  
5 6TF63NASZD1B Szakdolgozatkészítés BC1 Thesis work 3 2 0 24 0  
5 6TKTF63TERFEJL1NB Területfejlesztés 1 Regional Development 1. 2 1 1 12 12  
5 6TF63TAJREND1NB Tájrendezés 2 Landscape Planning 2. 4 3 1 36 12 30
5 6TF63TAJONB Tájökológia Landscape Ecology 2 2 0 24 0  
5 6TF63KORNYV3NB Környezetvédelem 3 Environment Protection 3. 2 2 0 24 0  
6 6TVTAJVNB Tájvédelem 2 Landscape Protection 2 2 1 1 12 12  
6 6TV62TEFNB Tájépítés és -fenntartás Landscape Construction and Management 4 2 2 12 12  
6 6TV62TAJREHAB2NB Tájrehabilitáció 2 Land Rehabilitation 2. 2 1 1 12 12 30
6 6TV62SZADOLG4NB Szakdolgozatkészítés BB4   4 2 2 12 12  
6 6TV62SZADOLG3NB Szakdolgozatkészítés BB3   4 2 2 12 12  
6 6TF63SZADOLG4NB Szakdolgozatkészítés BC4   4 4 0 48 0  
6 6TF63SZADOLG3NB Szakdolgozatkészítés BC3   4 4 0 48 0  
6 6TFTAJREND3NB Tájrendezés 3 Landscape Architecture 3 3 1 1 12 12 30
6 6TFKOKENB Környezeti kémia Environmental Chemistry 2 1 1 12 12  
7 6TVSZAKDNB Szakdolgozat/B   15          
7 6TTSZAKDNB Szakdolgozat/C   15          
Félév  Tárgykód Tárgynév magyar Tárgynév angol Kredit Elmélet Gyakorlat Féléves elmélet Féléves gyakorlat Féléves labor
5 6TP68TERTELVNB Térségi és települési vizsgálatok Town and Country Survey 4 2 2 24 24 30
5 6TP68NASZD2B Szakdolgozatkészítés D2 Thesis work D2 3 2 0 24 0  
5 6TP68NASZD1 Szakdolgozatkészítés D1 Thesis work D1 3 2 0 24 0  
5 6KM64RAJZ3NB Rajz 3 Freehand Drawing 3. 3 3 0 36 0  
5 6KM64KOZTUZNB Közterületek üzemeltetése Open Space Management  2 2 0 24 0  
5 6KH65STAT2NB Statika 2 Statics 2. 2 2 0 24 0  
5 6KH65LABESZCXN Látszóbeton szabadtér építészeti alkalmazásai Showingbeton the architectural applications of outdoors 2 2 0 24 0  
5 6KH65ÉPTÖ1NB Építészettörténet 1 History of Architecture 1. 2 2 0 24 0  
5 6KH65EPIT3NB Építészet 3 Architecture III/III 4 1 2 12 24 30
6 STKKM3117AN Zöldfelületfenntartás  Maintanence of urban green areas 2 2 0 24 0  
6 6TP68TELIGAZDNB Településigazgatás és -gazdálkodás City Government/Management 4 2 2 24 24  
6 6TP68SZADOLG4NB Szakdolgozatkészítés D4 Thesis Work D4 4 2 2 24 24  
6 6TP68SZADOLG3NB Szakdolgozatkészítés D3 Thesis Work D3 4 2 2 24 24  
6 6KM64RAJZ4NB Rajz 4 Freehand Drawing 4. 2 3 0 24 0  
6 6KH65TELERTVEDNB Települési értékvédelem Protection of the Urban Built Environment  4 2 0 24 0 60
6 6KH65EPTO2NB Építészettörténet 2 History of Architecture 2. 2 2 0 24 0  
7 6TPSZAKDNB Szakdolgozat/D Thesis 15