'4D' Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat

A ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat szellemiségét, szakmai tartalmát tekintve a — 2000 és 2005 között megjelent — Tájépítészet című szakmai tudományos periodika szerves folytatása, utódja. Ezt figyelembe véve a lap immár elmúlt 15 éves.

A ’4D’ címválasztásnak legalább két magyarázata van. Az egyik a két írásjel jelzésértéke. Ez az informatikában megszokott rövidítés kifejezi, hogy elsősorban mai, aktuális témákra és fiatal, a mértékadó kortárs irányzatokat megjelenítő szerzőkre épül az újság. Ugyanakkor nem csak a nemrég végzett tájépítész generációk, hanem minden, a tájjal, a településsel, a szabadtérrel foglalkozó szakember számára szeretnénk tartalmas olvasmányokkal szolgálni.

A címválasztás másik oka a két írásjel együttes jelentéstartalma. A négy dimenzió kompakt szám- és betűjele a tér és az idő összefoglalása egy képi egységben. Ahogy a kert térkompozíciója nem értelmezhető a negyedik dimenzió, az idő nélkül, úgy a nagyobb lépték, a táj és a település is csak történéseiben, fejlődésében, az idő változásainak folyamatában ismerhető és érthető meg. A tervező tájépítész, kertművész, a település- és tájrendező csak a negyedik dimenzió, az idő mentén képes teret formáló alkotásokat létrehozni. Ez a cím utal a táj és a kert örök változására, dinamizmusára, ami a szakmának sajátos jelleget ad, művelőitől összetett építészeti-ökológiai tudást követel, és ami önálló műfajjá formálta a kertművészetet és a tájtervezést.

A ’4D’ a Szent István Egyetem lapja, de a hazai tájépítészet, a szabadtérépítészet, a kerttervezés, a történeti kertek kutatása, a kertépítészeti műemlékvédelem, a település- és tájrendezés, a tájtervezés, a tájvédelem és -rehabilitáció területén működő minden szakembernek, alkotónak, a szakterület egészének kíván reményeink szerint színes fóruma lenni. Nyitott és a szélesebb közönségnek szóló lapot szeretnénk csinálni, aminek sikere természetesen nagymértékben függ a szerzőktől. Célunk nemcsak tudományos cikkek, közlemények megjelentetése, hanem szabadtérépítészeti, kertművészeti alkotások, tájrendezési tervek, település- és tájrendezési munkák bemutatása az évente 4 alkalommal megjelenő lap hasábjain.

A ’4D’ nagyra törő vállalkozás. Tudjuk, hogy szakmai publikációt csak olvasott és jó színvonalú, „jegyzett" lap számára érdemes írni. Az a törekvésünk, hogy a lapot minél jobban ismertté tegyük itthon és külföldön egyaránt és mielőbb ún. impakt faktoros folyóirattá váljunk. Ahogy az oktatásban, úgy a tudományos kutatásban és az alkotói munkák tekintetében is ki kell lépnünk az európai porondra. Ismertté kell tennünk a hazai munkákat, és ismernünk kell az Európa más országaiban születetteket. Ezt kívánjuk a lap nyitottabbá tételével elősegíteni. Ez pedig csak magyarul nem sikerülhet. Ezért kétnyelvű a lap, magyarul és angolul jelenik meg minden publikáció.

A külföldi szaklapokkal, szerzőkkel, műhelyekkel is kapcsolatokat építünk, hogy a lap tudás-, alkotás- és ismeretközvetítő szerepet tölthessen be az európai tájépítészet területén. Számítunk ebben minden régi és új munkatársunk, szerzőnk, támogatónk segítségére és közreműködésére.

Dr. Jámbor Imre
lapalapító főszerkesztő

Impresszum

’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat

Tulajdonos és Kiadó:
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

 

Lapalapító főszerkesztő:
Dr. Jámbor Imre
egyetemi tanár

Szerkesztőség:
Szent István Egyetem
Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.

Felelős szerkesztő:
Dr. M. Szilágyi Kinga
egyetemi tanár

 

 

Nyomda:
Bocz Nyomda
7621 Pécs, Mohácsi út 18.

Design és tördelés:
Suszter Viktor

Megrendelés, előfizetés:
4d@uni-corvinus.hu

Csak szakmailag lektorált cikkeket, tudományos közleményeket, publikációkat közlünk magyar és angol nyelven.

 

Honlap/Közösség

Tekintse meg a folyóirat hivatalos honlapját:
www.4djournal.hu

... és/vagy kövesse figyelemmel közösségi oldalán is:

 


Kapcsolat/Tartalomgazda (SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar):
  

A borítókra kattintva azok olvasható méretben is megjeleníthetők.

2006.

1. szám

2. szám

3. szám

4. szám


2007.

5. szám

6. szám

7. szám

8. szám


2008.

9. szám

10. szám

11. szám

12. szám


2009.

13. szám

14. szám

15. szám

16. szám


2010.

17. szám

18. szám

19. szám

20. szám


2011.

21. szám

22. szám

23. szám

24. szám


2012.

25. szám

26. szám

27. szám 28. szám
   

2013. - 2017.

29. szám

30. szám