Campus Hungary hallgatói ösztöndíjpályázatok támogatása a Tájépítészeti karon

Csoportos tanulmányút

Csoportos tanulmányi ösztöndíjpályázat esetében támogató nyilatkozatot a tanulmányutat szervező tanszék vezetője állíthat ki. Ha a tanulmányút egy tanszékhez nem köthető, a külügyi referens az illetékes.

Rövid tanulmányút és szakmai gyakorlat

Támogató nyilatkozatot (ajánlást) az illetékes szakirányvezető vagy a szakdolgozat / diplomaterv konzulens – ezek hiányában a külügyi referens – jogosult kiállítani. A külügyi referens a kiutazást csak abban az esetben támogatja, amennyiben az utolsó két félév súlyozott átlaga összesítve 4,0 felett van, és a hallgató a külföldi tanulmányhoz szükséges nyelvből legalább középfokú, B típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

Féléves részképzés

A Campus Hungary-hoz féléves részképzésre benyújtott ösztöndíjpályázatot a Kar csak akkor támogat, ha az olyan intézménybe irányul, amellyel nincs a Karnak az adott időszakra érvényes hallgatói mobilitási szerződése. Ilyen esetben a külföldi partnerintézménytől a fogadónyilatkozatot a hallgató szerzi meg, és a pályázatot is önállóan intézi. Támogató nyilatkozatot (ajánlást) az illetékes szakirányvezető vagy a szakdolgozat / diplomaterv konzulens – ezek hiányában a külügyi referens – jogosult kiállítani. A külügyi referens a kiutazást csak abban az esetben támogatja, amennyiben az utolsó két félév súlyozott átlaga összesítve 4,0 felett van, és a hallgató a külföldi tanulmányhoz szükséges nyelvből legalább középfokú, B típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

Budapest, 2013. május 13.