ERASMUS+ 2017/18 pótpályázat

ERASMUS+ 2017/18 pótpályázat gyakorlatra Határidő: 2017.10.30. 12:00

Mentor programban való részvétel igazolása plusz pontokat jelent (2018/19-es pályázattól csak Mentor programban részt vett hallgatók jelentkezését fogadjuk el ERASMUS pályázatra!)

 


Letölthető anyagok:

 

Szakmai gyakorlat adatbázis

Ország
Város
Cég
Anglia
országszerte
 
országszerte
 
Romsey
 
London
Ausztira
Bécs
 
Bécs
 
Bécs
 
Bécs
 
Bécs
 
Bécs
 
Graz
 
Laxenburg
Belgium
Berchem
Dánia
Allerød
Finnország
Oulu
Chancay
 
Villandry
 
Chemin de Balgan
 
Bordeaux
 
Lyon
 
Villenave d\'Ornon
Görögország
Chania
Hollandia
Rotterdam
 
Schiedam
Írország
Athy
 
Syngefield
 
Dublin
Lengyelország
Varsó
Németország
Stuttgart
 
Dennenlohe
 
Lübeck
 
több helyen
 
Dresden
 
Dresden
 
több helyen
 
Berlin
 
Berlin
 
Düsseldorf
 
Sulzbach
 
Weimar
Olaszország
Genova
Portugália
Porto
Románia
Csíkszereda
Spanyolország
Madrid
 
Madrid
Svédország
Stockholm
Törökország
Istambul
 
Istambul
 

Tanulmányok/gyakorlat elfogadtatása

A SZIE Tájépítészeti Kar hallgatóinak (BSc és MSc) ERASMUS-mobilitással külföldi tanulmányi intézményben vagy külföldi gyakorlati helyen eltöltött tevékenységének elismerésére
Cél:
  • a hallgatók külföldi tanulmányainak elősegítése, ösztönzése azáltal, hogy a hallgató egy teljes félévet kiválthasson, azt itthon beszámíthassa, és időben ne csússzon el a tanulmányaival.
Javasolt időpont:
  • a specializáció választás utáni félévek
A teljes félév 100%-os elfogadásának  feltételei:
  • A SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán az illető félévben előírt kreditszám teljesítése;
  • a hallgató előzetesen (még a kiutazás előtt) a külföldi intézményben tervezett tantárgyfelvételi tervét benyújtja a Kreditátviteli Bizottságnak; a Bizottság hatásköre, hogy megállapítsa, hogy a tervezett tantárgyfelvétel beszámítható-e az előírt kreditbe;
  • ha a megjelölt tárgyak valamelyikével nem ért egyet, a Bizottság javaslatot tehet más tárgy felvételére a szóban forgó helyett.
Az elfogadtatás menete tanulmányok esetén:
  • A hallgató által kitöltött Tantárgy elfogadtatási kérelem a Learning agreement-tel egyidőben a Tájépítészeti és Településtervezési Kar nemzetközi irodáján nyújtandó be. A kérelmet a az összes felveendő és kiváltandó kötelező vagy kötelezően választható tárgy tematikájával együtt a Kari Kreditátviteli bizottság bírálja el. 
Szakmai gyakorlat:
  • az eljárás megegyezik a belföldön teljesített szakmai gyakorlatéval, azaz a a Külföldi szakmai gyakorlat elfogadása iránti kérelemben a fogadó céget jóvá kell hagyatni a specializáció- vagy a szakvezetővel és alá kell íratni a Kreditátviteli bizottsággal. A kérelem a Training agreement-tel egyidőben a Tájépítészeti Kar nemzetközi irodáján nyújtandó be.
Indoklás:
  • hallgatóink nagy része nem engedheti meg magának, hogy tanulmányai egy vagy két félévvel meghosszabbodjanak Erasmus mobilitása miatt;
  • a fenti eljárás miatt előfordulhat, hogy bizonyos tantárgyakat, amelyeket a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karának tantervei kötelezőként írnak elő, a hallgató egy más, külföldön teljesített szakmai tantárggyal vált ki; ezért javasoljuk, hogy a specializáció választás utáni félévekben kerüljön sor a külföldi tanulmányokra, hiszen hallgatóink azonos oklevelet kapnak, bár a specializációban a képzésük eltér egymástól.
Kihez kell fordulni:

Budapest, 2017. február 19.

Megjegyzés:

Jelen intézkedést a kari vezetés kísérleti jelleggel, két éves időtartamra javasolja. Ennek befejeztével felülvizsgálja azt, hogy a külföldön eltöltött félév teljes értékű beszámítása a hazai tanrendbe milyen mértékben járult hozzá hallgatóink kiutazásának ösztönzéséhez.

A kari vezetés javasolja továbbá a kiutazást/Erasmus ösztöndíjat elnyert hallgatók kiutazásának az eddigieknél erőteljesebb anyagi támogatását is a kari ösztöndíjalapból. Ennek mértékét a DJB javaslatára az egyetemi szabályok adta kereteken belül a Kari Tanács határozhatja meg. """

GYIK

Az Erasmus tanulmányi ösztöndíjban részesülők a konkrét teendőkről ebben a dokumentumban olvashatnak.

A központi nemzetközi iroda legfrisseb tájékoztató ppt-je itt érhető el.

Melyik átlagot kell beírni a jelentkezési lapra?

A normál átlagot (nem kumulált) kell beírni.

Kit fed a Kreditátviteli Bizottság?

A Kreditátviteli Bizottság: Dr. Boromisza Zsombor egyetemi adjunktus, Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens és egy HÖK képviselő.

Kell e a jelentkezéskor fogadóhellyel (szakmai gyakorlat) rendelkezni?

Nem kell.

Mennyi esélye van az Erasmus tanulmányi félév 100%-os elfogadásának?

A specializáció után, ha szakmai tárgyakat vesz fel az illető ugyanannyi kreditértékben, mint a mintatantervében szerepel, igen nagy az esély.

Lehet e szakdolgozatírásra is kiutazni Erasmus ösztöndíjjal?

Lehet. Ebben az esetben a Learning Agreementbe a szakdolgozatírást mint tantárgyat is fel kell venni, ugyanolyan kreditértékkel, mintha itthon venné föl a hallgató. A fogadó egyetemen kell keresni (nemzetközi iroda segítségével) egy oktatót, aki felügyeli az önálló munkát. 

Lehet e diplomázás után is szakmai gyakorlatra kiutazni?

Lehet. Diplomázás után 12 hónapig használható fel az ösztöndíj, azonban egyszerre jelenleg 3 és fél hónap szakmai gyakorlatot tud anyagilag az egyetem garantálni.

Lehet többször is kiutazni egy évben szakmai gyakorlatra?

Lehet.

Lehet e egy éven belül tanulmányokra és szakmai gyakorlatra is kiutazni?

Lehet.

Jelentkezhetek-e Erasmus szakmai gyakorlatra abban az esetben, ha a jelenlegi félévben diplomázom?

Igen. A támogatás feltétele, hogy még aktív hallgatói jogviszony alatt kell aláírni a Támogatási Szerződést a hallgató és az egyetem által is. A Szerződés onnantól érvényes, amint a gazdasági ellenjegyző és Dr. Szabó István is aláírta és pecsételte. Az utolsó aláíró dátuma számít.
 

Lehet e diplomázás után is szakmai gyakorlatra kiutazni?

Lehet. Diplomázás után 12 hónapig használható fel az ösztöndíj, azonban a megpályázott tanév végéig be kell fejeződnie a gyakorlatnak.""

Mennyi időre lehet maximálisan ERASMUS támogatással kiutazni?

Összesen egy ciklus alatt (például MSc teljes képzése alatt) 12 hónap támogatás vehető igénybe, akár többszöri megszakítással is tanulmányra és gyakorlatra együttesen. 

Mennyi az a legkevesebb idő, amit igénybe lehet venni ERASMUS támogatással?

A gyakorlatnak minimálisan 60 napnak kell lennie. A kitöltendő táblázat 30 napnak számol egy hónapot (bármennyi nap is egy hónap), így érdemes plusz egy-két hetet legalább rászámolni, mivel ha csúszik a mobilitás és 60 nap alatt lesz a leigazolt időszak, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni.