Erasmus+ SN és szociális kiegészítő támogatások pályázat a 2017/18 tanév 2. félévére

A 2. félévre kiutazók számára a pályázati határidő: 2017. október 24.

Az eljárás megegyezik az első félévre vonatkozó végrehajtással.

 A Tempus Közalapítvány a 2017/18-as tanévben is szociális alapú kiegészítő támogatást kíván nyújtani a kiutazó hallgatók számára.

A szociális alapon megítélhető kiegészítő támogatás fontos szerepet játszott a korábbi tanévekben is, a mobilitásban résztvevő hallgatóknak több mint 20%-a részesült Erasmus+ szociális támogatásban.

Változás a korábbi felhívásokhoz képest (a 2017-es KA103-as projektekre vonatkozóan)

A 2017/2018-as tanévre vonatkozóan bővül a támogatottak köre a hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásban részvevő hallgatókkal, továbbá növekszik a támogatás mértéke. Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró.

Szociális alapú támogatás szempontjai

A következő szempontokat vesszük figyelembe az Erasmus+ szociális alapú kiegészítő támogatás odaítélése során:

 I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

 • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 • Roma szakkollégium tagja (volt)
 • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

II. Másodlagos szempont:

 • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

 A végrehajtási javaslat értelmében a hallgatók az intézmény számára nyújtják be hivatalos igazolásaikat a hallgatói pályázathoz kapcsolódva.

A támogatásnak előfeltétele, hogy szakmailag is megfeleljen az intézmény Erasmus+ kiválasztási szempontjainak a hallgató.

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést.

A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást.

A kiegészítő támogatást megalapozó dokumentációt a Tempus Közalapítvány az ellenőrzési körbe bevonja.

A végrehajtás menete

1.       Az intézmény a belső intézményi Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat kiegészítő mellékleteként közzéteszi a hallgatók körében a mellékelten küldött felhívást és elérhetővé teszi az igénybejelentő Excel űrlapot. 
A felhívás szövege igazítható a helyi adottságokhoz, ellenben az igénybejelentő Excel űrlap nem változtatható, annak használata formai követelmény. A felhívásban fel kell tüntetni az e-mail címet, ahová a hallgatók az elektronikus űrlapot küldik. (Az intézmény által a közzététel előtt kiegészítendő részek a felhívásban sárga színnel vannak jelölve.)

2.       a) Az igénybejelentő űrlapon az elsődleges szempontok közül elég csak az egyik kiválasztott támogatást igazoltatnia a hallgatónak: tehát ha Bursa Hungarica és rendszeres szociális támogatásban is részesül valaki, mindkettőt bejelöli, de formálisan elég csak az egyiket hivatalosan igazoltatni a támogatást nyújtó szervezettel.

b) A másodlagos szempont esetén, amennyiben azt bejelöli a hallgató, a lakcímkártya másolatát kell mellékelni a benyújtott pályázathoz. A másodlagos szempont érvényessége a lakcímkártya alapján igazolható. Amennyiben a hallgató elsődleges szempontot megjelöl és igazol, a másodlagos szempontot nem szükséges megjelölnie és igazoltatnia.

3.       A hallgatók felé a következő tájékoztató alapszöveget is fel lehet használni e-mail-ben, az intézményi pályázatra és szokásokra jellemző kiegészítésekkel:

Az Erasmus+ program keretében a/az XXXYYY intézmény és a Tempus Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. Az Erasmus+ szociális támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró.

A szociális alapú kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő mellékleteként a csatolt igénybejelentő Excel fájlt kell kitölteni, majd a szükséges igazoló aláírás és pecsét beszerzése után 1 példányban eredetiben aláírva benyújtani az alábbi címre: ………………………
Figyelem, a kitöltött Excel fájlt (de NEM az eredeti szkennelt változatát) e-mailen is be kell nyújtani az alábbi címre: ………………… A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni: Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_1718. Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1718

4.       Az igénybejelentő lapot a hallgatónak 2017. október 24-ig kell benyújtania az intézmény részére.

A hallgató által benyújtandó dokumentumok:

 • igénybejelentő űrlap kitöltve, 1 példányban, eredetiben aláírva

A hallgató feladata a lap közepén az igazoló aláírás és pecsét beszerzése, illetve a lap alján a hallgatónak is eredetiben (kék tintával) alá kell írnia az űrlapot, ezek nélkül érvénytelen az igénylés.

 • kitöltött Excel fájl

Az xlsx fájlt is el kell küldenie az intézményi koordinátor részére. Fontos, hogy nem az aláírt Excel fájl szkennelt változatát kell beküldeni, hanem az adatokkal kitöltött .xlsx formátumú fájlt a későbbi adatfeldolgozáshoz.

 • Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

5.       Az intézmény a TKA részére 2017. október 31-ig küldi meg a kért dokumentációt a ka103@tpf.hu e-mail címre.

 Az intézmény által beküldendő dokumentumok:

 • a pályázó hallgatók által benyújtott összes igénybejelentő Excel fájl xlsx formátumban

Kérjük, a fájlokat lehetőleg egyben (tömörített formában) küldjék!

 • intézményi összesítő fájl (mely a formai követelményeknek megfelelő hallgatók adatait tartalmazza)

Az eredeti igénylőlap az intézménynél marad.

6.       Az intézmény megköti az egyéni támogatási szerződést a hallgatóval az alapösztöndíj és az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásról a Tempus Közalapítvány által biztosított szerződésminta használatával.

Letölthető anyagok

o   Pályázati felhívás

o   Igénybejelentő Excel űrlap

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése után, várhatóan 2017. december 18-ig értesítjük az intézményeket a pályázat eredményéről.