Mexikói kormány ösztöndíj pályázata

Mexikói kormány ösztöndíj pályázata posztgraduális tanulmányokra a listában szereplő egyetemekre (mester-képzés, doktorátus, specializáció és kutatás)

 
HUN-00669
Número de Expediente: 8.811.06
Asunto: Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2018.
 
 
 
 
Budapest, a 6 de abril de 2018
 
 
A las Instituciones de Educación Superior de Hungría:
 
Me es grato dirigirme a Usted para informarle, que de conformidad con el punto VI del Acta Final de la IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre México y Hungría y su Programa de Cooperación Educativa y Cultural 2018-2020, respecto a la Formación de Recursos Humanos, el gobierno de México ofrece las siguientes becas de excelencia académica para ciudadanos húngaros.
 
Para este año, el Gobierno de México ofrece cinco becas de excelencia para realizar estudios de licenciatura, maestría, doctorado, especializaciones o investigaciones, en las instituciones de educación superior mexicanas mencionadas en la Convocatoria. En virtud de lo anterior, se remite a continuación el enlace de la convocatoria correspondiente al año 2018 (no vigente), en el entendido que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México hará pública la Convocatoria 2019 en el mes de agosto del presente año.
 
Se agrega el enlace tanto en español como en inglés:
 
La Convocatoria permanecerá abierta hasta finales del mes de septiembre del presente año. Las condiciones generales y los requisitos tienen poca o nula variación de un año a otro, por lo anterior, la Embajada de México consideró oportuno enviar la Convocatoria 2018 (del año pasado), para que los eventuales postulantes tengan tiempo para preparar y traducir los documentos necesarios, así como tener la carta de aceptación de la institución mexicana de educación superior.
 
En años anteriores el gobierno de México dio a conocer los resultados después de noviembre del año de la convocatoria.
 
Todas las becas que se otorgan en el marco de esta Convocatoria se estipulan para realizar actividades académicas a partir de marzo hasta diciembre de 2019.
 
Cabe destacar que todas las postulaciones deberán presentarse en físico ante esta Embajada, conforme a lo señalado en la Convocatoria.
 
La dirección es la siguiente:
 
Embajada de México en Hungría
1024 Budapest
Rómer Flóris u. 58
Sección de Asuntos Culturales
Tel: 361-326-04-47
 
Las becas se ofrecen únicamente en las áreas del conocimiento de las  instituciones señaladas expresamente en la Convocatoria.
 
La Embajada de México agradece sus buenos oficios para difundir esta Convocatoria entre los alumnos del Departamento Español y eventualmente entre las distintas áreas de la Universidad ELTE, que Usted considere adecuadas.
 
 
Atentamente,
 
César Ocaranza Castañeda
Jefe de Cancillería
 

 General ES

 


A magyarországi felsőfokú oktatatasi intézmények részére

Megragadom az alkalmat, hogy tájékoztassam a Magyarország és Mexikó kormánya közötti Oktatási és Kulturális Együttműködési Vegyesbizottság IV Ülésének Zárójegyzőkönyvéről, amely a 2018-2020 közötti időtartamra vonatkozó Oktatási és Kulturális programokra vonatkozik, amelynek VI. cikkelye az Emberi Erőforrás fejlesztésére/ösztöndíjakra vonatkozik. 
A Mexikói kormány öt ösztöndíjat ajánl fel, hogy magyar állampolgárok posztraduális tanulmányokat folytassanak (mester-képzés, doktorátus, specializáció és kutatás) a Pályázati Felhívásban szereplő mexikói felsőoktatási intézményekben. A Mexikói Külügyminisztérium a 2019-re vonatkozó Pályázati Felhívást ezév augusztusában teszi közzé.  Az alábbiakban feltüntetjük a linkeket , mind spanyol mind angol nyelven.
A Pályázati Felhívás 2018 szeptember végéig lesz érvényben, a pályázati feltételek minden évben ugyanazok, ennek értelmében a Mexikói Nagykövetség úgy gondolta, hogy elküldi a 2018-as Felhívást, hogy az ösztöndíj iránt érdeklődők még időben be tudják szerezni, valamint lefordíttatni a szükséges dokumentumokat, beleértve a mexikói Fogadóintézmény levelét is.
Az előző években a Mexikói Kormány novemberben tette közzé a Pályázatok eredményeit.
A Pályázati Felhívás minden ösztöndíjra vontkozóan tájékoztat, hogy a tanulmányi időszak márciustól 2019. decemberéig tart.
A Pályázati jelentkezéseket a fizikailag (személyesen) kell benyújtai a budapesti Mexikói Nagykövetségre, az alább címen:
Mexikói Nagykövetség
1024 Budapest
Rómer Flóris u. 58
Kulturális osztály
Tel: (361) 326-04-47
Kizárólag a Pályázati Felhívásban feltüntetett oktatási intézményekbe lehet jelentkezni. 
A Mexikói Nagykövetség megköszöni az ügy iránt tanúsított figyelmét és kéri, hogy tájékoztassa az Ön által képviselt felsőoktatási intézmény azon területeit, vagy hallgatóit akik esetleg érdekeltek lehetnek mint pályázók.
Üdvözlettel,
César Ocaranza
A Mexikói Nagykövetség Első Beosztottja.
CO/ODC/bf
Exp. 8.811.06