Urbanisztika / Urbanism

A tárgy a mai városfejlesztést városrendezést megalapozó XX. sz.-i és kortárs urbanisztikai elméletek világába ad bevezetést. Az egymásra épülő vagy éppen egymással vitatkozó elméletek legjelentősebb képviselőinek legfontosabb műveit vagy azok részleteit elemezzük a hallgatókkal közös, interaktív munkában. A tárgy egy választott urbanista írásának kritikai elemzését bemutató dolgozattal zárul.
The subject gives an introduction into urban theories of the XXth century and of the present. The most important representatives of the contradicting or paralel theories will be studied by the most ipmortant texts through an interactive discussion. At the and of the semester the students have to write an essay on a critical evaluation of a choosen author’s text.