Vendéghallgatói jogviszony létesítése

VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY

 

Kivonat a Szent István Egyetem SZMR HKR Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából (20.§)

(1) Más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézmény hallgatója vendéghallgatói jogviszony keretében folytathat résztanulmányokat az Egyetemen, képzési szerződés alapján. Az önköltséges képzés díja kredit alapú, melyet a HJT határoz meg.

(2) A vendéghallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmet őszi félévre augusztus 21-ig, tavaszi félévre vonatkozóan január 20-ig kell benyújtani a campus Tanulmányi Osztályon. A kérelemhez mellékelni kell a hallgatói jogviszony igazolást és annak a felsőoktatási intézménynek a hozzájáruló nyilatkozatát, amellyel a jelentkező hallgatói jogviszonyban áll. A vendéghallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, melyet a beiratkozási időszakban kell megtenni. Külföldi hallgató esetében a határidő legfeljebb a képzési időszak (félév) kezdetétől számított egy hónapig meghosszabbítható.

(3) A vendéghallgató jogait és kötelezettségeit a Hallgatói Követelményrendszer tartalmazza.

(4) A vendéghallgatásra vonatkozó engedély alapján a vendéghallgató számára a campus Tanulmányi Osztály biztosítja a tantárgyfelvétel lehetőségét.

(5) A vendéghallgatás eredményéről szóló, a kredit igazolást (Transcript) a campus Tanulmányi Osztály adja ki a hallgatóknak.

Jelentkezési lap vedéghallgatói jogviszony létesítésére