Tájépítészeti és Településtervezési Kar - Budapest

Bemutatkozás

Küldetésnyilatkozatunk

A fenntartható fejlesztés elve megköveteli, hogy a gazdasági növekedés, a társadalmi jólét, az ezt szolgáló területfejlesztés és a természeti erőforrások használata a tájak és a települések élhetőségének, megtartó-erejének erősödésével, gazdagodásával, a környezetminőség javulásával, a természeti, táji, kulturális értékek megőrzésével járjon együtt. A létfeltételek javításának, az élhető és fenntartható településeknek és tájaknak csak a tájak természeti-ökológiai, műszaki, társadalmi szempontú kezelése, tervezése és fejlesztése lehet az alapja. Ezért a tervezéshez, fejlesztéshez, a szakterületi és szakpolitikai irányításhoz olyan területi-téri szemléletű szakemberekre van szükség, akik képesek a táj- és környezethasználat, a területfejlesztés, az urbanisztika globális, kontinentális, országos és helyi problémáinak felismerésére, előrejelzésére, az elvi és gyakorlati konfliktuskezelésre, a különböző tájak, szabadterek kreatív alakítására, az érintett, helyi közösségekkel való alkotó együttműködésre.

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar a szakterületen több mint száz éves múltra tekint vissza, s világszerte egyike az első tájépítészeti iskoláknak. Az oktatási, kutatási tapasztalatok, a képzési hagyományok a díszkertészeti alapokon indított műszaki, építészeti szemléletű kertépítész- kertművész képzésen át a városi zöldterület-tervezés, a tájrendezés, a környezet- és tájvédelem, a terület- és tájfejlesztés szakterületén ívelnek át. A meghatározó iskolafejlesztők rendre a szakterület magas szintű képviselői, oktató, tervező, kutató professzorok voltak, akik biztos, máig érvényes elvi és szakmai alapokat tettek le. A hazai és külföldi szakmai körökben aktív szerepet vállaló Kar képzéseit nemzetközi akkreditáció ismeri el.

A karon képzett szakemberekre, tájrendező-kertépítő mérnökökre, tájépítészekre és település-mérnökökre a szakigazgatásban és az ország 3200 településén van szükség. A táj- és településtervezési, környezetrendezési, kert- és szabadtérépítészeti, értékvédelmi feladatok sokasága, a terület- és településfejlesztési, tájrehabilitációs, kert- és szabadtérépítészeti alkotó-fejlesztő munkák e szakterületek művelőinek bőséges tennivalót biztosítanak a szakigazgatás, a tervezés-fejlesztés, az építés kivitelezés és a fenntartás-üzemeltetés területén.

A Kar olyan elveket követ és olyan értékeket tart szem előtt, amelyek megfelelnek a nemzetközi szakmai gyakorlat élvonalának, a hazai sajátosságoknak, az egyetemes értékeknek és társadalmi érdekeknek. Feladatunk, hogy a hozzánk beiratkozott hallgatóknak lehetővé tegyük és elősegítsük a magas szintű szakmai tudás elsajátítását, a kreatív-alkotói készségek kibontakoztatását és személyiségük sokoldalú fejlődését. A karon oklevelet szerzett szakemberek tudása és munkája eredményesen járulhat hozzá, hogy tájaink, városaink és településeink, az emberi környezet élhetőbb, szebb, egészségesebb, értékekben gazdagabb lehessen a ma és a jövő generációi számára.

A Kar feladatának tekinti, hogy az ország és a szakterület igényének és a nemzetközi trendeknek megfelelően

  • tájrendező-kertépítő mérnököket,
  • okleveles tájépítészmérnököket,
  • okleveles településmérnököket,
  • okleveles tájépítész-kertművészeket
  • tájépítész doktorokat

képezzen és részükre a szükséges tudás és készségek elsajátításához folyamatos kutató-fejlesztő munkával a leghatékonyabb feltételeket megteremtse.