Nemzetközi kapcsolatok

Karunk számos határontúli kapcsolattal rendelkezik kutatási és oktatási területeken egyaránt, részt veszünk több nemzetközi együttműködésben. Az oktatás és kutatás területén több külföldi egyetemmel vagyunk folyamatos kapcsolatban, hallgatóinkat rendszeresen küldjük együttműködési megállapodások és pályázatok alapján neves európai intézményekbe és külföldi cégekhez szakmai gyakorlatra. Az Európai Unió által támogatott ERASMUS program keretében 35 külföldi egyetemmel van szerződéses kapcsolatunk, ami nemcsak hallgatóink számára teszi lehetővé a társegyetemeken tanulmányok folytatását, de évről-évre egyre nagyobb a külföldi diákok érdeklődése intézményünk iránt. Részt veszünk hét Közép-Európai ország egyetemeinek hallgatói és oktatói csereprogramját megvalósító CEEPUS program koordinálásában. Karunk tagja a kb. 90 egyetemet összefogó European Council of Landscape Architect Schools (ECLAS) valamint az International Federation of Landscape Architects (IFLA) szervezeteknek. Részt veszünk a 15 európai egyetemet összefogó European Landscape Education Exchange (ELEE) programban, amelynek keretében hallgatóink évente más-más országban megrendezett intenzív kurzusokon szerezhetnek értékes tapasztalatokat. Részt veszünk a LE:NOTRE progamban.

Kari ERASMUS partnerintézmények