Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium

A Szakkollégium célja, hogy tagjai egymással együttműködve tájépítészeti témájú, közösségi alkotó és kutató munkát végezzenek és ezáltal szakmai ismereteik és tapasztalataik bővüljenek; a végzett tevékenység a felsőoktatási tanulmányokat kiegészítve a tagok szakmai életben való eredményes elhelyezkedését és helytállását segítse, szolgálja; valamint hogy tevékenysége a szakma ismertségének és elismertségének javítását szolgálja.

A szakkollégium ennek érdekében a következő feladatokat látja el:

  • Tagjai számára — az egyetemi kötelezettségek teljesítése mellett, azokon túlmenő — egyéni és közös alkotó, kutató munka feltételeinek biztosítása a tanórákon kívül,
  • tájépítészeti, illetve a tájépítészet határterületeit érintő előadások, kötetlen beszélgetések és vitafórumok szervezése,
  • a szervezet szakmai jellegéhez illeszkedő rendezvények lebonyolítása,
  • részvétel az egyetem szakmai életében, tudományos tevékenységeiben, pályázataiban és egyéb más jogi és magánszemély által kiírt pályázatokban,
  • kapcsolatok ápolása hasonló jellegű szervezetekkel, más jogi és magánszemélyekkel,
  • kapcsolatok ápolása más szakterületek képviselőivel, a közös munka elősegítése,
  • egyéni és közös alkotó, kutató munka feltételeinek biztosítása.

Elérhetőségünk: rbtszk@gmail.com

Műhelyünk címe: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. G III/310
Bővebb információ: facebook.com/rbtszk