Általános kutatásmódszertan / Research methodology

A tárgy célja, hogy segítse a hallgatókat az önálló tudományos munkában, és előkészítse a majdani tézisek megírását; megismertesse őket a tudományos életbe való bekapcsolódás lehetőségeivel és technikáival – különös tekintettel a publikálásra és a műhelyvitákban való részvételre; ráirányítsa a figyelmet az információszerzési lehetőségekre, valamint segítse a hallgatókat a kutatási tervük előkészítésében. A hallgatók megismerkedhetnek a szóbeli és írásbeli közlés típusaival, a tudományos írásművek szerkezetével. A foglalkozások során lehetőség nyílik arra, hogy a kutatás és a publikálás technikai problémáit feladatokon keresztül, tréningszerű gyakorlatokkal ismerjék meg. A tárgy minden PhD hallgatónak ajánlott, hiszen nem kötődik kutatási témához.
The aim of this subject is to help PhD students in their scientific work, to prepare step by step writing their theses at the end of their studies.  Meanwhile they learn how to join research life, they get acquainted with the possibilities and techniques of different types of publications, and scientific discussions. The get tips how to collect and classify data and different types of informations, how to create and work out their research plan. During this process different types of writen and oral presentations are presented and discussed. Training excercises are worked out, and different topics elaborated by students. Research methodology is not connected to any research topic, so it is suggested to everyone taking part in any PhD program.