Szakdolgozat és diplomaterv tájékoztató bírálóknak

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatói alapképzési szakon szakdolgozatot, mesterképzési szakon diplomatervet készítenek.

A szakdolgozatot/diplomatervet a specializáció/diplomaterv témaválasztás szerinti tanszék/specializációfelelős/szakfelelős irányításával  a képzés mintatantervében rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni.

A bírálatra alkalmas dolgozat értékelésére a szervezeti egység vezetője két bírálót kér fel. Az egyik bíráló lehet az intézet (tanszék) munkatársa, a másik bíráló kötelezően más szervezeti egység munkatársa vagy külső bíráló. A bíráló nem lehet a hallgató konzulense.

A záróvizsgán a jelöltnek ismertetnie kell a szakdolgozatát vagy a diplomamunkája főbb eredményeit, és válaszolnia kell a bírálók kérdéseire, kritikai észrevételeire.

A diplomamunka végső érdemjegyét a bírálatok, továbbá a dolgozat záróvizsgán történő megvédése alapján az illetékes záróvizsga-bizottság alakítja ki.

A szakdolgozat/diplomaterv bírálata ellen a hallgató jogorvoslattal nem élhet.

Szakdolgozat bírálati útmutató

Szakdolgozat bírálati lap

Diplomaterv bírálati útmutató - tájépítész mérnöki MSc

 

Diplomaterv bírálati lap - tájépítész mérnöki MSc

 

Diplomaterv bírálati útmutató - településmérnöki MSc

Diplomaterv bírálati lap - településmérnöki MSc

Diplomaterv bírálati útmutató - tájépítészet és kertművészet MA

 

Diplomaterv bírálati lap - tájépítészet és kertművészet MA

Diplomaterv bírálati lap angol nyelvű képzés esetén