Alapképzés

Az EU-harmonizációnak megfelelően a 10 féléves tájépítészmérnök, illetve településmérnök szakok helyett lineáris, több lépcsős képzés indul. A hét féléves Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) alapszak (2006/2007. tanévtől) után lehetőség van a négy féléves Tájépítészmérnök (MSc, MA), illetve Településmérnök (MSc) mesterszakon a továbbtanulásra. A Tájépítészeti Doktori Iskola keretében hat féléves Ph.D. képzésen szerezhetnek doktori fokozatot a legrátermettebb hallgatók.

aktuális felvételi információk

Egyetemi hallgatóknak szóló információk »»»»»»»»»»

 A tájrendező-kertépítő mérnökök a táj, a települési környezet, a zöldfelületek, a parkok és a kertek rendezésének, fejlesztésének, a környezetminőség javításának építési, kivitelezési, fenntartási, üzemeltetési és értékvédelmi feladatainak ellátására alkalmasak, valamint képesek az ezekkel összefüggő műszaki hatósági, szakhatósági, települési önkormányzati munkakörök betöltésére, ill. tervezési jogosultsághoz nem kötött tervezői feladatok megoldására.

A tájrendező-kertépítő mérnökök az ország 3200 településén helyezkedhetnek el vállalatoknál, vállalkozásoknál, szakhatósági, önkormányzati szervezeteknél, illetve létesíthetnek vállalkozásokat a következő feladatok ellátására:

 • közterületek alakítása, közparkok, köz- és magánkertek, rekreációs területek, üdülési, idegenforgalmi és turisztikai intézmények és beruházások létesítése és üzemeltetése;
 • települések üzemeltetése, kommunális szolgáltatások üzemeltetése, zöldfelület-fenntartás és -gazdálkodás; települési értékvédelem;
 • tájgondozás és -védelem, tájrehabilitáció; kistérségek rendezésével, fejlesztésével kapcsolatos operatív mérnöki feladatok.

A tájrendező-kertépítő mérnökök felvételt nyerhetnek az MSc, MA szintű egyetemi képzésre.

A tájrendező-kertépítő mérnök alapképzési (BSc) szak szerkezete

A képzési idő 6+1 szemeszter, amelyből 1 félév gyakorlati képzés
Szakképzettség megnevezése:

 • Tájrendező és kertépítő mérnök kertépítő specializáción,
 • Tájrendező és kertépítő mérnök tájrendező specializáción,
 • Tájrendező és kertépítő mérnök település-üzemeltető specializáción

A képzés ökológiai, műszaki, építészeti, technológiai, humán, gazdasági, vállalkozási és szervezési ismerteket ad át.

Alapozó modulok:
Természettudományi, gazdasági és humán alapismeretek (Rajz, Ábrázoló geometria, Növénytan, Dendrológia, Környezettan, Közigazgatás és jog, Ökonómia, Kommunikáció,…)

Szakmai törzsanyag:
Mérnöki alapismeretek, Táj-, település- és kertépítészet történet, Építészet, Geodézia és tereprendezés, Kert- és szabadtér építés, Térinformatika (GIS és CAD), Természetvédelem, Tájrendezés, Környezetvédelem, Településépítészet és -rendezés, Település- és zöldfelület-gazdálkodás, Zöldfelületek növényvédelme, Út- és közműépítés …

Az 5. félévtől választható specializációkhoz tartozó tantárgyak:

 • Kertépítő specializáció:
  Kert- és szabadtér építészet, Építés-kivitelezés, Zöldfelület fenntartás, Települési értékvédelem, ...
 • Tájrendező specializáció:
  Táj- és kistérség-fejlesztés, Tájvédelem és -rehabilitáció, Tájépítés és -fenntartás, Vízgazdálkodás,…
 • Település-üzemeltető specializáció:
  Közterületépítés és -fenntartás, Településigazgatás és -üzemeltetés, Kommunális gazdálkodás és ingatlanfejlesztés, …

Az alapszakra épülő mesterképzés és a tehetséggondozás

Az alapszakra legalább három mesterszak építhető: