Díjtételek

Tájépítészeti és Településtervezési Kar képzéseinek önköltsége, az önköltség fizetésére vonatkozó kedvezmények

Képzés neve

Önköltség összege

Ft/félév

Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak

250 000

Tájépítész mérnöki mesterképzési szak

400 000

Településmérnöki mesterképzési szak

400 000

Tájépítész és kertművész mesterképzési szak (magyar nyelven)

600 000

2019. szeptemberében kezdőknél

 

Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak

325.000

Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (angol nyelven)

750.000

 A hallgató indokolt esetben, szociális körülményeire tekintettel, beiratkozás előtt félévenként egy alkalommal a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül benyújtott kérelmében kérheti az esedékes önköltség befizetésének elhalasztását, részletfizetését valamint mérséklését. /SZIE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata 10.§ (5)/

Az a hallgató aki tanulmányait a Szent István Egyetemen kezdte és aktív féléveinek száma meghaladja a képzési időt valamint összesítve 15 kredit, vagy annál kevesebb értékű tantárgyat vesz fel adott félévben, 50 % mértékű önköltség csökkentésben részesülhet. /SZIE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata 10.§ (7)/

Az a hallgató aki tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdte és aktív féléveinek száma meghaladja a képzési időt valamint összesítve 15 kredit, vagy annál kevesebb értékű tantárgyat vesz fel adott félévben önköltség csökkentésben részesülhet. Az önköltség mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Képzés neve
Alapdíj
Ft/félév
Önköltség összege
Ft/kredit
Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak
  6 000
  8 300
Tájépítész mérnöki mesterképzési szak
12 000
13 300
Településmérnöki mesterképzési szak
12 000
13 300
Tájépítész és kertművész mesterképzési szak (magyar nyelven)
15 000
20 000

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésben résztvevő hallgató esetén amennyiben 15 kredit, vagy annál kevesebb értékű tantárgyat vesz fel adott félévben, 50 % mértékű önköltség csökkentésben részesülhet.