Díjtételek

 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar képzéseinek önköltsége, az önköltség fizetésére vonatkozó kedvezmények
 
Képzés neve
Önköltség összege
Ft/félév
Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak
250 000
Tájépítész mérnöki mesterképzési szak
400 000
Településmérnöki mesterképzési szak
400 000
Tájépítész és kertművész mesterképzési szak (magyar nyelven)
600 000
2019. szeptemberében kezdőknél
 
Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak
325 000
Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (angol nyelven)
750 000
Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (angol nyelven) külföldi hallgatók esetében
EUR 2900*
Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak
300 000
Zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak
300 000
Történetikert-kezelő szakirányú továbbképzési szak
300 000
2020. februárjában kezdőknél
 
Tájépítész mérnöki mesterképzési szak
450 000
Településmérnöki mesterképzési szak
450 000
Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (magyar nyelven)
650 000
2020. szeptemberében kezdőknél
 
Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (angol nyelven)
800 000

 

A hallgató indokolt esetben, szociális körülményeire tekintettel, beiratkozás előtt félévenként egy alkalommal a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül benyújtott kérelmében kérheti az esedékes önköltség befizetésének elhalasztását, részletfizetését valamint mérséklését. /SZIE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata 10.§ (5)/

Az a hallgató aki tanulmányait a Szent István Egyetemen kezdte és aktív féléveinek száma meghaladja a képzési időt valamint összesítve 15 kredit, vagy annál kevesebb értékű tantárgyat vesz fel adott félévben, 50 % mértékű önköltség csökkentésben részesülhet. /SZIE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata 10.§ (7)/

*Az önköltség összege azon külföldi hallgatók részére, akik az éves önköltséget jelen év augusztus 15-ig egy összegben befizetik EUR 5000/év.

Az a hallgató aki tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdte és aktív féléveinek száma meghaladja a képzési időt valamint összesítve 15 kredit, vagy annál kevesebb értékű tantárgyat vesz fel adott félévben önköltség csökkentésben részesülhet. Az önköltség mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Képzés neve
Alapdíj
Ft/félév
Önköltség összege
Ft/kredit
Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak
  6 000
  8 300
Tájépítész mérnöki mesterképzési szak
12 000
13 300
Településmérnöki mesterképzési szak
12 000
13 300
Tájépítész és kertművész mesterképzési szak (magyar nyelven)
15 000
20 000

 

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésben résztvevő hallgató esetén amennyiben 15 kredit, vagy annál kevesebb értékű tantárgyat vesz fel adott félévben, 50 % mértékű önköltség csökkentésben részesülhet.