Esélyegyenlőségi tájékoztató

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS FOGYATÉKOSSÁG TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI, ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA A SZIE TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KARÁN

Tájékoztató - 2018. szeptember

A Szent István Egyetemen évente 100-120 olyan hallgató folytatja tanulmányait, akik diszlexiával, diszkalkuliával, diszgráfiával, komlex tanulási nehézségekkel küzdenek, vagy autizmussal élők, mozgássérültek, látássérültek, hallássérültek, súlyos beszédhibások. (Ők a Felsőoktatásról szóló törvény és kapcsolódó rendeletei alapján fogyatékkal élőnek minősülnek függetlenül attól, hogy állapotukra az érettségi előtt, vagy már az egyetemen derül fény.)  Számukra az egyetem - szakértői vélemény alapján, regisztrációt követően - esélyegyenlőséget biztosít a tanulmányaik során. Emellett számos olyan hallgatónk van, akik a jogszabály alapján nem minősülnek ugyan fogyatékkal élőnek, de egyéb tartós, vagy krónikus betegségük miatt szorulnak egyedi figyelemre és kaphatnak méltányossági alapon támogatást tanulmányaikhoz. 

 
Milyen kedvezményeket, segítséget vehetnek igénybe a rászoruló regisztrált hallgatók? 
Fogyatékosként regisztrált hallgatóinknak a kimeneti követelményeket teljesíteniük kell és teljesértékű diplomát kell szerezniük, ám tanulmányaikhoz számos “extra” kedvezményt, segítséget és bizonyos esetekben mentésségeket is kaphatnak egyebek mellett az alábbiak szerint: 
 • Nyelvvizsga-kedvezmények
 • Tanulmányi idő meghosszabítása
 • Vizsgakönnyítések (írásbeli helyett szóbeli, vagy fordítva, vizsgán többletidő, hosszabb felkészülési idő, )
 • Konzultációs felkészítés vizsgára
 • Tananyag adaptáció
 • Speciális taneszközök biztosítása (diktafon, laptop, braille fordító)
 • Jegyzetek fénymásolására ingyenes lehetőség
 • Speciális szakkönyvek beszerzésének anyagi támogatása
 • Speciális idegennyelvi kurzusokon való ingyenes részvételi lehetőség biztosítása
 • Személyes segítő (pl. jeltolmács, kísérő, korrepetítor, különtanár, jegyzetelő) közreműködésének anyagi finanszírozása
 • Sportrehabilitációs tréning (pl. gyógytorna) anyagi finanszírozása  Egyéni tanácsadás és érdekképviselet. 
Kihez lehet fordulni?
A Karon esélyegyenlőségi koordinátor segíti az esélyegyenlőségi és fogyatékos ügyekben az érintett hallgatókat. A kari koordinátor: Hubayné dr. Horváth Nóra. Elérhetősége: hubayne.horvath.nora@tajk.szie.hu, Tájvédelmi Tanszék K épület I. emelet, +36 1 305 7287. A kari koordinátor a hallgató kérésére konzultál az oktatókkal és képviseli a fogyatékkal élő hallgatók érdekeit. Felméri milyen eszközökre, anyagi támogatásra, tanulási könnyítésekre van szükségük.
 
Mi a teendő, ha valaki segítségre, támogatásra szorul?
A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha jelentkeznek a kari esélyegyenlőségi koordinátornál és a megfelelő igazolást (szakértői véleményt) leadják neki, valamint regisztrálnak (kitöltik a regisztrációs űrlapot). Ez alapján lehet nyilvántartásba venni a hallgatókat és ez alapján kaphatják meg a kedvezményeket, tárgyi-anyagi támogatásokat. 
 
Hogyan érvényesülnek a személyiségi jogok?
Az esélyegyenlőségi koordinátor a nála jelentkező hallgatók ügyeit teljes diszkrécióval kezeli. A koordinátor információt a hallgatók problémáiról harmadik személynek csak szükség esetén és csak a hallgató felhatalmazására ad. 
Hubayné dr. Horváth Nóra
SZIE Tájépítészeti és Településfejlesztési Kar kari esélyegyenlőségi koordinátor