Tájrendezési és Területfejlesztési Szakértő

aktuális felvételi információkKépzési és kimeneti követelmények

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: tájrendezési és területfejlesztési szakértő

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

tájrendező és területfejlesztő szakértő

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki

4. A felvétel feltételei

A képzésben bármely, a mérnöki végzettséget adó műszaki, agrár vagy természettudományi képzési területen kívüli alap vagy mesterszakon megszerzett oklevéllel (korábban főiskolai vagy egyetemi végzettséggel) rendelkezők vehetnek részt.

Más tudományterületről érkezők számára munkahelyi igazolás szükséges arról, hogy munkakörük ellátásához a megszerezhető ismeretek nélkülözhetetlenek, illetve hogy rendelkeznek a szakértői képzés végzéséhez szükséges alapismeretekkel és képességekkel (pl. GIS alapfokú ismerete, területrendezési, területfejlesztési fogalmak, alapismeretek stb.).

Nyelvvizsga nem szükséges a felvételhez, de előnyben részesülnek a nyelvvizsgával rendelkező jelentkezők.

A jelentkezők felvételéről a szakbizottság felvételi beszélgetés alapján dönt.

5. A képzési idő

  • A képzési idő négy félév
  • A teljes óraszám: 600 tantervi óra

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés négy szemeszterben nyújt átfogó képet a tájtervezés, tájrendezés legfontosabb tudományos eredményeiről, újonnan feltárt alkalmazási területeiről, időszerű kérdésköreiről.

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó tájékozottsággal rendelkeznek a tájrendezési kutatások legújabb eredményeiről, a szakma aktualitásairól és alkalmazási területeiről, továbbá járatosak a tervezési irányzatokban.

A tájrendezési és területfejlesztési szakértői továbbképzési szak célja a szakterületen korábban végzettséget szerzett szakemberek ismereteinek az új helyzethez (EU) való felzárkóztatása, valamint a szakterületen tevékenykedő, de szakirányú végzettséggel nem rendelkezők képzése.

Az uniós csatlakozás után számos jogszabály és a tervezési gyakorlat megváltozása (területrendezési tervek, terület- és településfejlesztési koncepciók, településrendezési tervek szakági munkarészei) új kihívások elé állítja a tájtervező szakembereket.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Természettudományos alapismeretek: Összesen 17 kredit Környezetvédelem 6 kredit Magyarország tájföldrajza 5 kredit Tájindikátorok 6 kredit

Gazdasági és humán ismeretek: Összesen 29 kredit Jogi és közgazdasági alapok 6 kredit Regionális gazdaságtan 6 kredit Környezetmenedzsment 6 kredit Fenntartható turizmus 6 kredit KHV, SKV 5 kredit

Szakmai ismeretek: Összesen 74 kredit Térinformatika 6 kredit Tájtervezés és területrendezés 6 kredit Területi tervezés az EU-ban 6 kredit EU-pályázatírás 6 kredit Környezeti nevelés 5 kredit Részvételen alapuló tervezés 4 kredit Regionális politika, területfejlesztés 8 kredit Ökológiai hálózatok tervezése 5 kredit
Diplomakurzus 20 kredit
Tanulmányi szemle 8 kredit

9. A szakdolgozat kreditértéke: 20 kredit

Tanterv és tantárgyi program

Induló létszám: 20 fő (15) Képzési idő: 4 félév

 

 

 

 

  FÉLÉVEK

 

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

Sorsz.

Tantárgyak

Adható kredit

össz. óra

óra v.

óra v.

óra v.

óra v.

1.

Környezetvédelem

6

36

36 k

 

 

 

2.

Tájindikátorok

6

36

24 a

12 k

 

 

3.

Jogi és közigazgatási alapok 3

6

36

24 a

 

 

12 sz3

4.

Térinformatika 1

6

36

12 a

24 sz1

 

 

5.

Magyarország tájföldrajza

5

24

24 k

 

 

 

6.

Regionális gazdaságtan

5

24

24 k

 

 

 

7.

Tájtervezés, területrendezés 2

6

36

 

12 a

24 sz2

 

8.

Fenntartható turizmus 2

6

36

 

12 a

24 k

 

9.

KHV, SKV

5

24

 

24 k

 

 

10.

Területi tervezés az Európai Unióban

6

36

 

36 k

 

 

11.

EU pályázatírás

6

36

 

 

24 a

12 k

12.

Környezet-menedzsment3

6

36

 

 

 

36 k

13.

Környezeti nevelés

5

24

 

 

24 a

 

14.

Részvételen alapuló tervezés

4

24

 

 

 

24 k

15.

Regionális politika, területfejlesztés 1, 2

8

48

 

24 a

24 k

 

16.

Ökológiai hálózatok tervezése

5

24

 

 

 

24 a

17.

Diplomakurzus*

20

36

 

 

18 a

18 a

18.

Tanulmányi szemle

8

48

12 a

12 k

12 b

12 k

 

ÖSSZESEN:

120

600

156

156

150

138

 

KOLLOKVIUMOK SZÁMA:

 

13

3

4

2

4

 

SZIGORLATOK SZÁMA:

 

3

 

1

1

1

 

1 A 4. tantárgyból szigorlat a II. félév végén.
2 A 7. és a 8. tantárgyból összevont szigorlat a III. félév végén.
3 A 3. és a 12. tantárgyból összevont szigorlat a IV. félév végén.
* Az össz óra a szorgalmi időszakon belüli és azon kívüli tanrendszerű és egyéni időráfordítások összessége (tanóra, konzultáció, irodalomkutatás, és önálló tanulmányi kutatási tevékenység)!