Kari Tanács

A Kari Tanács hatásköre és feladatai

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely hatáskörében az SZMR-ben meghatározottakon túl az SZMR 4.§ (5) bekezdése alapján
a)    javaslatot tesz a Kar nevének, belső szervezeti struktúrájának kialakítására és módosítására;
b)   kidolgozza és elfogadja a Kar humánpolitikai irányelveit, értékeli azok megvalósulását;
c)    véleményezi az intézményfejlesztési tervet és annak részét képező kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát;
d)   javaslatot tesz a Karhoz tartozó szakok szakfelelőseinek személyére,
e)    jóváhagyja a specializációk felelőseinek személyét a szakfelelős javaslatára;
f)    jóváhagyja a záróvizsga bizottságok elnökeit és a bizottságok összetételét;
g)    javaslatot tesz a Karhoz rendelt szak létesítésére, megszüntetésére, az engedélyezett mintatantervek módosítására;
h)   meghatározza és jóváhagyja a hatályos tanterv soron következő tanévre vonatkozó módosításait;
i)     kari szinten állást foglal idegen nyelvű oktatás bevezetésére meghatározott szakon.

A Kari Tanács tagjai

Hivatalból tagja a kari tanácsnak a Kari Tanács elnöke:

 • Fekete Albert egyetemi tanár, dékán

A Kari Tanács tagjai 2020. szeptembertől

 • Balogh Péter István egyetemi docens
 • Báthoryné Nagy Ildikó Réka egyetemi docens
 • Boromisza Zsombor egyetemi docens
 • Karlócainé Bakay Eszter egyetemi docens
 • Kollányi László egyetemi docens
 • Jombach Sándor adjunktus
 • Sallay Ágnes egyetemi docens
 • Valánszki István adjunktus
 • Gyalusné Szalkai Ilona ügyvivő szakértő
 • Módosné Bugyi Ildikó mesteroktató
 • Lukács Mátyás Budai Campus HÖK elnök
 • Nagy Dávid Attila hallgatói tag
 • Szabó László hallgatói tag
 • Weisz Szilvia hallgatói tag
 • Szabó Zita PhD hallgatói tag

Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kari Tanács Ügyrendje