Kari Tanács

A Kari Tanács hatásköre és feladatai

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely hatáskörében az SZMR-ben meghatározottakon túl az SZMR 34.§ (2) bekezdése alapján

a)            elfogadja saját ügyrendjét;
b)            javaslatot tesz a Kar nevének, belső szervezeti struktúrájának kialakítására és módosítására;
c)            kidolgozza és elfogadja a Kar humánpolitikai irányelveit, értékeli azok megvalósulását;
d)            véleményezi az egyetemi szabályzat által hatáskörébe utalt kari oktatói, kutatói állásokra benyújtott pályázatokat, előléptetéseket; a dékáni és a vezetői pályázatokat;
e)            véleményezi az intézményfejlesztési tervet és annak részét képező kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát;
f)             javaslatot tesz a Karhoz tartozó szakok szakfelelőseinek személyét,
g)            jóváhagyja a specializációk felelőseinek személyét a szakfelelős javaslatára;
h)            jóváhagyja a záróvizsga bizottságok elnökeit,
i)             meghatározza a Kar adott tanévi időbeosztását,
j)             javaslatot tesz a Karhoz rendelt szak létesítésére, megszüntetésére, az engedélyezett a mintatantervek módosítására;
k)            meghatározza és jóváhagyja a hatályos tanterv soron következő tanévre vonatkozó módosításait;
l)             jóváhagyja a záróvizsga bizottságok összetételét;
m)           kari szinten állást foglal idegen nyelvű oktatás bevezetésére meghatározott szakon.

A Kari Tanács tagjai

Hivatalból tagja a kari tanácsnak a Kari Tanács elnöke:

 • Fekete Albert egyetemi tanár, dékán

A Kari Tanács tagjai 2019. februártól 

 • Balogh Péter István egyetemi docens
 • Báthoryné Nagy Ildikó Réka egyetemi docens
 • Boromisza Zsombor egyetemi docens
 • Karlócainé Bakay Eszter egyetemi docens
 • Kollányi László egyetemi docens
 • Jombach Sándor adjunktus
 • Sallay Ágnes egyetemi docens
 • Valánszki István adjunktus
 • Gyalusné Szalkai Ilona ügyvivő szakértő
 • Módosné Bugyi Ildikó mesteroktató
 • Birta Andrea hallgatói tag 
 • Tóth Kata Henrietta hallgatói tag
 • Weisz Szilvia HÖK elnök
 • Kóczán Dalma hallgatói tag

Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kari Tanács Ügyrendje