Szakdolgozat/Diplomaterv készítés

A kar hallgatói
 • alapképzési szakon szakdolgozatot,
 • mesterképzési szakon diplomatervet
készítenek.
A szakdolgozatot/diplomamunkát a szakirány szerinti tanszék/szakirányfelelős irányításával az oktatási programban/képzési mintatantervben/operatív tantervben rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni.

Tájékoztatás a szakdolgozat leadás módjáról

Tájékoztató a szakdolgozat leadásáról a 2020/2021. tanév őszi félévében záróvizsgázó hallgatók részére

A SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán a szakdolgozatot  minden specializáción egységesen - az időbeosztásban előre meghatározott határidőre - elektronikusan egy példányban az összes aláírt melléklettel egybefűzött egy PDF állomány formájában fileküldővel (mammutmail, wetransfer, toldacuccot stb.) a specializációért felelős tanszék által megadott e-mail címre kell megküldeni.
Az összefűzött PDF állomány az alábbi dokumentumokat az alábbi sorrendben kell, hogy tartalmazza:
 1. Belső címlap
 2. Aláírt Nyilatkozat (a szakdolgozat/diplomaterv eredetiségéről és nyilvános vagy korlátozott hozzáféréséről)
 3. Tartalomjegyzék
 4. Szakdolgozat/diplomaterv szövegtörzs
 5. Irodalomjegyzék

Tájékoztatás a diplomaterv leadás módjáról

Tájékoztató a diplomaterv leadásáról a 2020/2021. tanév őszi félévében záróvizsgázó hallgatók részére

A SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán a diplomatervet  - az időbeosztásban előre meghatározott határidőre - elektronikusan egy példányban az összes aláírt melléklettel és tervlapokkal egybefűzött egy PDF állomány formájában fileküldővel (mammutmail, wetransfer, toldacuccot stb.) a diplomaterv témaválasztás szerinti  tanszék e-mail címére kell megküldeni.
Továbbá a TVSZ 6.12. melléklete szerint - az időbeosztásban előre meghatározott határidőre -
a tájépítész mérnöki és a településmérnöki mesterképzési szakon: gépelt, egyoldalas nyomtatási formátumban kinyomtatott és fekete színű kemény kötéssel bekötött formában egy példányban,
tájépítészet és kertművészet magyar és angol nyelvű mesterképzési szakon: gépelt, egyoldalas  nyomtatási formátumban  kinyomtatott és fekete színű kemény kötéssel bekötött formában két példányban is be kell nyújtani.
Az összefűzött PDF állomány az alábbi dokumentumokat az alábbi sorrendben kell, hogy tartalmazza:
 1. Belső címlap
 2. Aláírt Nyilatkozat (a szakdolgozat/diplomaterv eredetiségéről és nyilvános vagy korlátozott hozzáféréséről)
 3. Tartalomjegyzék
 4. Szakdolgozat/diplomaterv szövegtörzs
 5. Irodalomjegyzék
 6. Melléklet - tervlapok
A benyújtott diplomatervről összefoglaló posztert is kell készíteni.
Az összefoglaló poszter készítése:
1)       A diplomatervről összefoglalót is készíteni kell, és a védés előtt legkésőbb egy héttel beadni. A gazdagon (legalább felerészben képekkel, ábrákkal) illusztrált posztert a tanszék által kiadott sablon alapján kell kivitelezni.
2)       Szövegének tartalmaznia kell tömören a témaválasztás indítékát, a feldolgozás módszerét, a legfontosabb eredményeket, tervi megoldásokat és megállapításokat.
3)       Az összefoglaló poszterek mérete egységesen 70*100 cm (a kiadott minta-poszter alapján).
4)       Az összefoglaló posztert nem kell kinyomtatni, az illetékes tanszék által meghatározott email-címre kell elküldeni vagy egy megadott tárhelyre feltölteni.