Szakdolgozat/Diplomaterv készítés

A kar hallgatói

  • alapképzési szakon szakdolgozatot,

  • mesterképzési szakon diplomamunkát

készítenek.

A szakdolgozatot/diplomamunkát a szakirány szerinti tanszék/szakirányfelelős irányításával az oktatási programban/képzési mintatantervben/operatív tantervben rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni.