Tanszékek

  
mb. tanszékvezető:
Balogh Péter István
egyetemi docens 
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43.  "K" épület I. emelet

A Kert- és Szabadtértervezési Tanszék a tájrendező és kertépítő mérnök képzésben a Kertépítő szakirány, valamint a tájépítészmérnök mesterképzésben a Kert- és szabadtér tervezési szakirány felelős tanszéke. Az elméleti és gyakorlati oktatás az emberi környezet, s ezen belül kiemelten a települések építészeti, ökológiai és ökonómiai szempontok szerint való alakításához nyújt ismereteket és fejleszti a tervezői készséget. A települések különböző típusú és léptékű szabad tereinek kertépítészeti, szabadtér-építészeti, környezetrendezési, zöldfelületi tervezése alkotó tevékenység, építészet, amely pozitív módon járul hozzá szűkebb és tágabb környezetünk formálásához, fejlesztéséhez, kulturális értékeinek védelméhez, a települések ökológiai viszonyainak és általában a környezetminőségnek a javításához.

Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék

   

 

Tanszékvezető:
F
ekete Albert,
PhD, DLA, egyetemi tanár
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43.  "K" épület 107.

A tanszék elsődleges feladatának tartja, hogy a hallgatóknak átfogó képet adjon a szakterület történelméről. A tanszéken oktatott tárgyak keretében a hallgatók megismerik a múlt értékes kertépítészeti alkotásait, a főbb mesterek munkásságát az adott kor természeti, társadalmi és gazdasági viszonyainak tükrében, hazai és külföldi példákon keresztül. A tanszék nagy hangsúlyt fektet a történeti kertek védelmére és rekonstrukciójára, a hallgatókat előkészíti a tudományos előkészítés, a tervezés, a kivitelezés és a fenntartás speciális feladataira a történeti kertek esetében. A tanszék hatáskörébe tartozik a hallgatók rajzkészségét és tervezésgrafikai ismereteit fejlesztő rajzoktatás is.
Tanszékünk keretein belül zajlik a tájépítész hallgatók általános értelemben vett mérnöki alapképzése. Az általunk oktatott tárgyak nagyban hozzájárulnak a szakmánk szempontjából fontos műszaki ismeretek és műszaki szemlélet megszerzéséhez. Az órák során a hallgatók megismerkednek a tájépítészetben alkalmazott anyagokkal és szerkezetekkel, valamint a mérnöki munkát segítő gépekkel, műszerekkel és technológiákkal, folyamatosan figyelemmel kísérve azok fejlődését. Az elméleti oktatás mellett igen nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre; az előadásokat műhely- és terepgyakorlatok támasztják alá. Fontosnak tartjuk, hogy karunkon diplomát szerző tájépítész mérnökök ne csak a tervezőasztal mellett tudjanak kiemelkedőt alkotni, hanem magabiztosan irányítsák a szakmánkhoz tartozó kivitelezési és felmérési feladatok elvégzését is.

   

Tanszékvezető:
Kollányi László
egyetemi docens
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43. "K" épület II. emelet 213.

A Tájtervezési és Területfejlesztési tanszéken folyó képzés felkészít a korszerű ökológiai, műszaki, jogi és ökonómiai ismeretek, valamint esztétikai elvek alkalmazási készségének érvényesítésére nagy összefüggő geopolitikai térségek, tájak, tájegységek fejlesztéséhez, a tájpotenciál növeléséhez, a különböző szakterületi képviselők munkájának összehangolásához, továbbá a tájrendezési és környezetgazdálkodási, területrendezési és regionális területfejlesztési tervek elkészítésére; a táj- és környezetgazdálkodással összefüggő igazgatási-üzemeltetési el-képzelések magas szintű megvalósítására. A tanszék felelős a tájrendező és kertépítő mérnök szakon Tájrendező szakirányon, valamint a tájépítészmérnök mesterszakon a Tájtervezési és Területfejlesztési szakirányon folyó képzés szervezéséért.

   

 

mb. tanszékvezető:
Boromisza Zsombor
egyetemi docens
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43. "K" épület I. emelet

A Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar 1992-es megalakításával egyidejűleg létesült Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék felelős a Tájrendező szakirányon folyó képzés szervezésért, valamint felelős a tájépítészmérnök képzésen a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs szakirányon folyó képzésért és közvetlenül is részt vesz számos tantárgy oktatásában. Az elméleti előadások mellett a hallgatók szakmai gyakorlatok keretében ismerhetik meg a tájvédelemmel, tájrehabilitációval, a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos települési és térségi szintű tervezői, kivitelezői és igazgatási feladatokat. A tanszék tevékenységében az oktatás mellett fontos szerepet tölt be a tudományos munka. A tanszék munkatársai a módszertani jellegű vizsgálatoktól kezdve a gyakorlati alkalmazásokon át számos témakörben végeznek kutatást. Az új eredmények az írásos publikációkban és a konferencia előadásokon történő megjelenés mellett a tanszék által vállalt és készített területrendezési, településrendezési és tájrendezési tervekben is felhasználásra kerülnek.

   

mb. tanszékvezető:
Báthoryné Nagy Ildikó Réka
egyetemi docens
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43. "A" épület II. emelet

A Településépítészeti Tanszék a tájrendező és kertépítő mérnök képzésen a Településüzemeltető szakirány felelős tanszéke, továbbá az  ötéves tájépítészmérnök és a településmérnöki képzésben a településtudományi tárgyak és a kapcsolódó ismeretek oktatása, az ezzel összefüggő diszciplináris  kutatások végzése, valamint a településmérnöki szakon az oktatásszervezési és koordinálási feladatok ellátása