Tanszékek

  
mb. tanszékvezető:
Balogh Péter István
egyetemi docens 
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43.  "K" épület I. emelet

A Kert- és Szabadtértervezési Tanszék a tájrendező és kertépítő mérnök képzésben a Kertépítő specializáció, valamint a tájépítészmérnök mesterképzésben a Kert- és szabadtér tervezési szakirány felelős tanszéke. Az elméleti és gyakorlati oktatás az emberi környezet, s ezen belül kiemelten a települések építészeti, ökológiai és ökonómiai szempontok szerint való alakításához nyújt ismereteket és fejleszti a tervezői készséget. A települések különböző típusú és léptékű szabad tereinek kertépítészeti, szabadtér-építészeti, környezetrendezési, zöldfelületi tervezése alkotó tevékenység, építészet, amely pozitív módon járul hozzá szűkebb és tágabb környezetünk formálásához, fejlesztéséhez, kulturális értékeinek védelméhez, a települések ökológiai viszonyainak és általában a környezetminőségnek a javításához.

Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék

   

 

mb tanszékvezető:
Sárospataki Máté
egyetemi docens
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 29-43.  "G" épület fsz.

A tanszéken folyó oktatás három nagyobb téma köré csoportosul. Elsődleges és kiemelt szerepet kap a tájépítész és kertművész szakma történeti és örökségvédelmi oktatása, amely során a régi koroktól napjainkig (kortárs időszak) előforduló stíluskorszakokat, térkompozíciós elveket, stiláris jegyeket, alkotókat egyaránt tárgyaljuk a hazai és külföldi példákon keresztül, az adott kor – többek között – természeti, társadalmi, gazdasági környezetébe ágyazva. Másodsorban a művészeti oktatás terén a szabadkézi rajz és digitális grafikai megjelenítés módszereit sajátíthatják el a hallgatók művésztanáraink és tájépítész kollégák közreműködésével. Végül, de nem utolsó sorban a műszaki és mérnöki tantárgyak adják a harmadik csoportot. A mérnöki ismeretek rávilágítanak az anyagban rejlő formai lehetőségekre és határokra, a műszaki tartalom pedig a forma és anyag együttesét, szoros összetartozását írja le olvasható formában, amely a kertépítészeti és tájépítészeti tervezés alapnyelvezete.

A fentiek jól mutatják, hogy fontos szempont számunkra a szemléletformálás, amely során a szakmai értékek (történeti jelentőségű kertek, parkok, terek, zöldfelületek) felkutatása, megújítása, fenntartása, kezelése és védelme, valamint a művészi és műszaki elvek, megközelítések hangsúlyos szerepet kapnak. A tanszéki munkatársak az elméleti alapokat gyakorlati oktatással párosítják. Oktatóink a kar minden képzésében jelen vannak, legyen az alap- vagy mesterszakos szint.

   

Tanszékvezető:
Kollányi László
egyetemi docens
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43. "K" épület II. emelet 213.

A Tájtervezési és Területfejlesztési tanszéken folyó képzés felkészít a korszerű ökológiai, műszaki, jogi és ökonómiai ismeretek, valamint esztétikai elvek alkalmazási készségének érvényesítésére nagy összefüggő geopolitikai térségek, tájak, tájegységek fejlesztéséhez, a tájpotenciál növeléséhez, a különböző szakterületi képviselők munkájának összehangolásához, továbbá a tájrendezési és környezetgazdálkodási, területrendezési és regionális területfejlesztési tervek elkészítésére; a táj- és környezetgazdálkodással összefüggő igazgatási-üzemeltetési el-képzelések magas szintű megvalósítására. A tanszék felelős a tájrendező és kertépítő mérnök szakon Tájrendező specializáción, valamint a tájépítészmérnök mesterszakon a Tájtervezési és Területfejlesztési szakirányon folyó képzés szervezéséért.

   

 

mb. tanszékvezető:
Boromisza Zsombor
egyetemi docens
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43. "K" épület I. emelet

A Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar 1992-es megalakításával egyidejűleg létesült Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék felelős a Tájrendező specializáción folyó képzés szervezésért, valamint felelős a tájépítészmérnök képzésen a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs szakirányon folyó képzésért és közvetlenül is részt vesz számos tantárgy oktatásában. Az elméleti előadások mellett a hallgatók szakmai gyakorlatok keretében ismerhetik meg a tájvédelemmel, tájrehabilitációval, a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos települési és térségi szintű tervezői, kivitelezői és igazgatási feladatokat. A tanszék tevékenységében az oktatás mellett fontos szerepet tölt be a tudományos munka. A tanszék munkatársai a módszertani jellegű vizsgálatoktól kezdve a gyakorlati alkalmazásokon át számos témakörben végeznek kutatást. Az új eredmények az írásos publikációkban és a konferencia előadásokon történő megjelenés mellett a tanszék által vállalt és készített területrendezési, településrendezési és tájrendezési tervekben is felhasználásra kerülnek.

   

mb. tanszékvezető:
Báthoryné Nagy Ildikó Réka
egyetemi docens
Cím:
1118 Budapest, Villányi út 35-43. "A" épület II. emelet

A Településépítészeti Tanszék a tájrendező és kertépítő mérnök képzésen a Településüzemeltető specializáció felelős tanszéke, továbbá az  ötéves tájépítészmérnök és a településmérnöki képzésben a településtudományi tárgyak és a kapcsolódó ismeretek oktatása, az ezzel összefüggő diszciplináris  kutatások végzése, valamint a településmérnöki szakon az oktatásszervezési és koordinálási feladatok ellátása