Kari TDK eredmények

2019 kari TDK eredmények

Kert- és Településépítészeti Szekció

I. díj:      Buffham Nóra
              Szentendre településkarakter jegyeinek vizsgálata a művészeti ábrázolásokon keresztül
              Konzulens: Földi Zsófia egyetemi tanársegéd
II. díj:     Czucik Rebeka
Zöldfelületek elemzésének lehetőségei digitális térképi adatbázisokkal Tatabányán
              Konzulens:    Dr. Jombach Sándor egyetemi docens

 Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció

I. díj:      Keszthelyi Ákos Bence
              A Budapesthez kapcsolódó területi rendszer elemzése
              Konzulens:    Dr. Jombach Sándor egyetemi adjunktus és Schuchmann Péter c. egyetemi tanár
II. díj:     Lach Bálint
              A Tököli repülőtér és a Pesti úti lakótelep tájtörténeti és tájhasználati vizsgálata
              Konzulens:    Hubayné dr. Horváth Nóra egyetemi docens

Rektori különdíj

Keszthelyi Ákos Bence
              A Budapesthez kapcsolódó területi rendszer elemzése
              Konzulens:    Dr. Jombach Sándor egyetemi adjunktus és Schuchmann Péter c. egyetemi tanár

Gratulálunk minden résztvevő diáknak és a felkészítő tanáraiknak a színvonalas dolgozatokhoz és előadásokhoz!


2018 Kari TDK eredmények

Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció
I. díj                    Bánhidai András: Az ökoszisztéma szolgáltatások in situ bemutatásának lehetőségei
                            Konzulens: Dr. Valánszki István egyetemi adjunktus
II. díj                   Fülöp Borbála: Zöldút tervezése a Velencei-tó környékén
                            Konzulens: Dr. Sallay Ágnes habil. egyetemi docens
III. díj                  Pap Alexandra: A tájgazdálkodás fennmaradt emlékes a Sándor-Metternich uradalom bajnai birtokrészén
                            Konzulens: Hubayné dr. Horváth Nóra egyetemi docens
 
Csodák Palotája különdíj Dragán Petra: A szigetszentmiklósi úszóláp vegetációdinamikája és veszélyeztetettsége
                            Konzulens: Nádasy László Zoltán egyetemi tanársegéd
 
Könyvutalvány    Virág Debóra: Mezőgazdasági tájhasználat optimalizálása Tiszavasváriban
                            Konzulens: Dancsokné Fóris Edina egyetemi tanársegéd
 
 
Kert- és Településépítészeti Szekció
I. díj                     Gunzinám Liza Regina: A Nehru part zöldhálózati szerepének vizsgálata és értékelése
                            Konzulens: Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka egyetemi docens
II. díj                   Horváth Máté: Megalapozó vizsgálatok Belső-Erzsébetváros komplex rehabilitációjához
                            Konzulens: Polyák Beáta egyetemi tanársegéd
III. díj                   Ruda Fanni Zsuzsanna: Helyidentitáson alapuló érzékenyítő tervezés - Helytörténeti tanösvény Piliscsabán
                            Konzulens: Dr. Eplényi Anna egyetemi adjunktus
 
Rektori különdíj  Kóbori Dorottya: A kastélykertek szerepe a Maros tere táji örökségében
                            Konzulens: Dr. Fekete Albert egyetemi tanár
 
A díjazottaknak és konzulenseiknek gratulálunk!

2017 Kari TDK eredmények

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tudományos Diákköri Konferenciája két szekcióban 2017. december 1-én eredményesen lezajlott. A résztvevő 12 pályamunka közül az alábbiak részesültek díjazásban:

Kert- és Településépítészeti Szekció

I.      díj:           Ruda Fanni Zsuzsanna
               Átmeneti stílusjegyek a német szecessziós és modern kertek között – Kitekintés
Rerrich Béla kertművészeti alkotásaira
                       Konzulens:          Dr. Eplényi Anna
II.    díj:           Szécsényi Natália
                       Környezetpszichológiai szempontok a játszótértervezésben
                       Konzulens:          Zelenák Fruzsina
III.  díj:           Szalai Orsolya Zita
                       A városi klíma hatása az évelőágyak növényalkalmazására városi parkokban és köztereken
                       Konzulens:          Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka
 

Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció

I.      díj:           Varga Dalma
 A fenntartható árvízkezelés és a zöldinfrastruktúra kapcsolata, fejlesztési lehetőségei Rába menti területek példáján
                       Konzulens:      Módosné Bugyi Ildikó
II.    díj:           Keszthelyi Ákos Bence
 Tájfejlődési sajátosságok az ipari-gazdasági területek és autópályák összefüggésében Borsod-Abaúj-Zemplén megye példáján
                       Konzulens:          Dr. Jombach Sándor
III.  díj:           Teleki Mónika
Tájváltozás vizsgálata védett természeti területeken a klímaváltozással összefüggésben
                       Konzulens:    Módosné Bugyi Ildikó
 
A Szent István Egyetem Rektori Különdíját Ruda Fanni Zsuzsanna kapta.
 

2016 Kari TDK eredmények

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tudományos Diákköri Konferenciája két szekcióban 2016. november 25-én eredményesen lezajlott. A résztvevő 16 pályamunka közül az alábbiak részesültek díjazásban:

Kert- és Településépítészeti Szekció

I. díj:  Szepessy Fruzsina: Pannonhalma városépítészete és az apátság szelleme,   Konzulens:   Laczó Dániel PhD hallgató

II. díj: Bubics Benedek: Télálló bambuszok kertépítészeti alkalmazásának lehetőségei Magyarországon, Konzulens:   Zelenák Fruzsina egyetemi tanársegéd

III. díj: Horváth Máté: A dualizmus állami nagyberuházásainak hatása Budapest városfejlődésére, Konzulens:   Laczó Dániel PhD hallgató

A Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa különdíját kapta: Koppány Lili: Köztéri sport a városban – Fitnesz- és street workout parkok tájépítész szemmel, Konzulens:   Dr. Balogh Péter István egyetemi docens

Tájtervezési Szekció

I. díj:             Fentősi Eszter: Közjóléti létesítmények tájépítészeti szempontú értékelése Pilisi mintaterületen, Konzulens:   Boromisza Zsombor egyetemi adjunktus

II. díj:            Frits Barbara: Gyorsforgalmi utak megépülésének hatására bekövetkezett tájváltozások Dunakeszin és vonzáskörzetében, Konzulens:   Mészáros Szilvia PhD hallgató

III. díj:           Gunzinám Liza Regina: A turistaházak tájba-illesztése és fejlesztése a Budai-hegység példáján, Konzulens:   Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens

A Szent István Egyetem Rektorának különdíját kapta:    Fentősi Eszter: Közjóléti létesítmények tájépítészeti szempontú értékelése Pilisi mintaterületen, Konzulens:   Boromisza Zsombor egyetemi adjunktus

A Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa különdíját kapta: Iváncsics Vera: Ökoszisztéma szolgáltatások értékelése és fejlesztése Keszthelyen, Konzulens:   Filepné dr. Kovács Krisztina egyetemi adjunktus


2015 Kari TDK eredmények

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tudományos Diákköri Konferenciája két szekcióban 2015. december 4-én eredményesen lezajlott. A résztvevő 18 pályamunka közül az alábbiak részesültek díjazásban:

Szabadtérépítészeti és Településtervezési Szekció

I. díj:    Kóbori Dorottya, A koltói Teleki-kastélykert történeti kutatása, Konzulens: Dr. Sárospataki Máté egyetemi adjunktus

II. díj:   Szűz Attila, A belvárosi köztér-megújítások értékelése - Különös tekintettel a pesti szabadtérhálózatra, Konzulens: Dr. M. Szilágyi Kinga egyetem tanár

            Trabak Zoltán, Láthatósági elemzések tájképfotózáshoz, Konzulens: Dr. Kabai Róbert egyetemei docens

III. díj:  Záhoczky Ráhel, Várak tájalakító hatásainak vizsgálata és fejlesztési lehetőségeik Sümeg, Tátika és Rezi példáján, Konzulens: Földi Zsófia egyetemi tanársegéd

Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció

I. díj:    Meszesán Péter, Tájkarakter elemzés a külföldi gyakorlatban és alkalmazhatósága Magyarországon, Konzulens: Dr. Szilvácsku Zsolt egyetemi adjunktus

II. díj:   Sántha Eszter, Természetközeli élőhelyek klímaváltozás általi veszélyeztetettsége a Szegedi kistérségben, Konzulens: Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens

III. díj:  Vank Balázs, A hagyományos ártéri gazdálkodás megjelenésének lehetőségei és korlátai a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó példáján keresztül, Konzulens: Mészáros Szilvia PhD hallgató

Varga Dalma, A Rába folyó két vas megyei szakaszának összehasonlító elemzése, tájvédelmi szempontú értékelése, Konzulens: Módosné Bugyi Ildikó tanszéki mérnök


2014. Kari TDK eredmények

A Tájépítészeti Kar Tudományos Diákköri Konferenciát rendezett 2014. január 10-én, melyen két szekcióban összesen 14 pályaművet mutattak be hallgatóink. A TDK Konferencián a következő eredmények születtek:

I. SZEKCIÓ

I. helyezett: Havassy Dániel:             Tájtörténeti vizsgálatokkal megalapozott  turisztikai vonzerő fejlesztés Vésztő-Mágoron  Konzulens: Dr. Illyés Zsuzsanna egyetemi docens

II. helyezett: Körmendi Katalin:          Lehet zöldebb a Duna-part?  Konzulens: Dr. Csemez Attila egyetemi tanár

III. helyezett: Kató Eszter:                    A tájművészet hazai története és bemutatásának lehetőségei     Konzulens: Dr. Kabai Róbert egyetemi docens

II. SZEKCIÓ

I. helyezett: Kármán Kolos:               A Csaj-tó terhelhetőségi vizsgálata az ökoturisztikai hasznosítás szempontjából         Konzulens: Földi Zsófia egyetemi tanársegéd

II. helyezett: Vajda Ágnes Krisztina:  Szeged, mint biofil város  Konzulens: Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens

III. helyezett: Csonka Zsófia:               Miskolctapolca meg nem valósult tervei (A tervek és a területben rejlő potenciál kapcsolata) Konzulens: Dr. Szilvácsku Zsolt egyetemi tanársegéd


2012. Kari TDK eredmények

A Tájépítészeti Kar Tudományos Diákköri Konferenciát rendezett 2012. december 18-án, melyen két szekcióban (Kert- és Településépítészeti, Tájtervezés és Tájvédelem) összesen 17 pályaművet mutattak be hallgatóink. A TDK Konferencián a következő eredmények születtek:

Kert- és Településépítészet Szekció

1. helyezett Somogyi Gábor: A népességfogyás következményei Kazincbarcikán (konzulensek: Körmendy Imre és dr. Brenner János)

2. helyezett Lampert Éva: Zsidó temetők és emlékhelyek Budapesten és környékén (konzulens: Gecséné dr. Tar Imola)

3. helyezett Seres Anna Zsuzsanna: Golfpályák kezelése és fenntartása Magyarországon (konzulens: dr. Jámbor Imre)

Különdíj Horváth Bettina: A japonizmus megjelenése a századforduló magyar kertművészetében (konzulens: Eplényi Anna)

Tájtervezés és Tájvédelem Szekció

1. helyezett Máté Klaudia: A Nagykunsági árapasztó tározó földhasználatának változásai az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében (konzulens: Nagy Gergő Gábor)

2. helyezett Gergely Viktória: Mád település arculatának turisztikai szempontú vizsgálata (konzulens: Kabai Róbert)

3. helyezettek Nagy József: A Váli-völgy településeinek turisztikai fejlesztése a tájépítészet eszközeivel (konzulens: Molnár József László)

Sóti Bernadett Henrietta: Társadalmi szükségletekre alapozott településfejlesztés Soponya példáján keresztül (konzulens: Tóth Tádé Dániel)

Hallgatóinknak és konzulenseik gratulálunk!


2011. Kari TDK eredmények

I. helyezést ért el Sellei Anna Erzsébet: A fényszennyezés tájvédelmi vonatkozásai a Gerecsei TK példáján
Konzulensek: Dr. Kabai Róbert egyetemi docens és Dr. Kolláth Zoltán elnök

II. helyezést ért el Szabó Lilla: Pesti zöldgyűrű 
Konzulens:  Dr. M. Szilágyi Kinga egyetemi tanár

III. helyezést ért el Erdei Tímea: Zöldfelületi elemek szerepe a közlekedési zaj csökkentésében
Konzulens:  Boromisza Zsombor egyetemi tanársegéd


2010. Kari TDK eredmények

Név
Konzulens
Cím

Helyezés

1.      Angyal Andrea
Dr. Fekete Albert, Kovács Zsuzsa
Bárczi Gusztáv Készségfejlesztő Speciális Szakiskola – mozgásfejlesztés vizsgálata és elemzése a szabadtérépítészeti kialakításban

 

2.      Balha Gabriella
Dr. Csemez Attila
A Deseda víztározó fenntartható tájhasznosítása

Tanszéki különdíj

3.      Bede-Fazekas Ákos-Bőhm Gábor-Szabó Zsófia Gabriella
Dr. Jámbor Imre
A keszthelyi kastélypark egykori növényállományának és úthálózatának kutatási lehetőségei

III. díj

4.      Berki Dániel
Dr. Illyés Zsuzsanna
Energiaültetvények létesítésének vizsgálata és értékelése Mór és Székesfehérvár közti településcsoport területén

Alapítványi különdíj

5.      Bódis Hajnalka
Dr. Fatsar Kristóf
A szerzetes tudománya

 

6.      Czeglédi Csongor
Dr. Fatsar Kristóf
A szigligeti Esterházy kastélypark történeti rekonstrukciója

Kari különdíj

7.      Czibik Eszter-Zelenák Fruzsina
Dr. Sallay Ágnes
Brennbergbánya turisztikai fejlesztési koncepciója

II. díj

8.      Csari Judit
Gergely Attila
A márianosztrai hagyásfás legelő állapotfelmérése és kezelési feladatai

 

9.      Csillag Katalin Anna
Vajda Szabolcs
Az integrált csapadékvíz-kezelés módozatai és lehetőségei

Tanszéki különdíj

10.    Csizmadia Dóra-Nemes Réka
Eplényi Anna
A győri belvárosi közparkok története kialakításuktól napjainkig

I. díj

11.    Dénes Rita Veronika
Filepné Kovács Krisztina
A budapesti Hegyvidék természetvédelmi területeinek konfliktus feltárása (A fővárosi XII. kerület országos, illetve helyi védettségi kategóriába sorolt zöldfelületeinek a vizsgálata)

 

12.    Géczi Andrea
Magyar Veronika
A Ciszterciek tájalakító tevékenysége Zircen

 

13.    Gyetvai Márton
dr. Szilvácsku Zsolt
A Pécselyi medence komplex fejlesztési koncepciója

Kari különdíj

14.    Györök Orsolya
Dr. Tóth Imre
Nagyvárosi fasorok

 

15.    Hudák Katalin
Dr. Fatsar Kristóf
Erzsébet királyné kultusza a XIX-XX. század fordulójának kertművészetében

II. díj

16.    Jákli Eszter
Sárospataki Máté
Köztéri kutak, szökőkutak értékelése a főváros I. és V. kerületében

 

17.    Mandel Mónika
Dr. Jámbor Imre
Madárbarát-kert kialakítása egy csepeli modell terület példáján

Kari különdíj

18.    Mészáros Csaba
Mikházi Zsuzsanna
Turisztikai fejlesztési lehetőségek Lepsény és Mezőszentgyörgy településeken

 

19.    Mészáros Szilvia
Boromisza Zsombor
Komplex környezeti állapotértékelés Dunakeszi példáján

II. díj

20.    Pálinkás Tamás
Molnár József László
A Cserhátalja mikrotérség fejlesztési lehetőségei

III. díj

21.    Sipos Andrea
Sárospataki Máté
A víz szerepe Csíkszépvíz életében

Tanszéki különdíj

22.    Szabó Alexandra
Dublinszki-Boda Brigitta
Szentendre kerékpárútjainak tájépítészeti szempontú vizsgálata (állapot és kapcsolódó zöldfelület vizsgálata)

II. díj

23.    Szabó Áron
dr. Szilvácsku Zsolt
Kistérségi tájhasználati értékrend kialakítása az Esztergomi kistérség példáján

I. díj

24.    Szabó Lilla
Dr. M. Szilágyi Kinga
A zöldtetők településökológiai szerepe

I. díj

25.    Szende András
Dr. Vukov Konstantin
A drezdai Innere Altstadt újjáépítési fázisai 1945-től napjainkig

 

26.    Szentléleki Szilvia
Dr. Jámbor Imre,
Dr. Tóth Imre
Rózsaágyak, rozáriumok a kertkultúrában

 


2009. Kari TDK eredmények

A Tájépítészeti Kar Tudományos Diákköri Konferenciája két Tájépítészeti Szekcióban 2009. december 4-én eredményesen lezajlott.

DÍJAZOTTAK

 

I. Tájépítészeti Szekció

I. helyezést ért el:

Nádasy László:         Az Érdi Beliczay-sziget botanikai állapotfelmérése

                                      Konzulens: Gergely Attila

II. helyezést ért el:

Dubniczki Kitti:         Tervezés történeti tájon (A történeti táj témakör és a színkeverésen alapuló értékelési rendszer bemutatása)

                                      Konzulensek: Csemez Attila, Balogh Ákos

III. helyezést ért el:

Novák Péter:             A malomkő-gyártás története a Megyer-hegyen

                                      Konzulens: Molnár Zsófia

Különdíjban részesült:

Tóth Tádé Dániel:      Tájfejlesztés szerepe a közlekedéspolitikában

                                      Konzulensek: Csemez Attila, Balogh Ákos

Veisz Adrienn:          A veszprémi Gulya-dombi Parkerdő turisztikai fejleszthetőségének vizsgálata

                                      Konzulens: Illyés Zsuzsanna

 

II. Tájépítészeti Szekció

I. helyezést ért el:

       Valánszki István:       Tájértékek és turizmus kapcsolata Gönc térségének példáján

                                      Konzulensek: Sallay Ágnes, Tábori Attila

II. helyezést ért el:

       Bede-Fazekas Ákos, Bőhm Gábor, Szabó Zsófia Gabriella: A keszthelyi kastélypark meglévő növényzetének felmérése és értékelése a kastélypark rekonstrukciójához

Konzulens: Jámbor Imre

III. helyezést ért el:

       Árgyelán Tímea:       ’Híd a tájban’ a Kőröshegyi völgyhíd tájökológiai és tájképi hatásai

                                      Konzulens: Csima Péter

       Frei Helga:               Turisztikai fejlesztési lehetőségek Bükkszentkereszt, Miskolc-Bükkszentlászló és Répáshuta településeken

                                      Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

Különdíjban részesült:

       Fülöp Györk, Szabó Áron, Takács Rita: Társasházak belső udvarainak többfunkciós zöldfelület-fejlesztési rendszere Budapest XIII. kerületében

                                      Konzulensek: Fekte Albert, Sallay Ágnes

 

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

Budapest, 2009. december 7.

Csemez Attila
kari TDT elnök

2008. Kari TDK eredmények

A Konferenciára 12 pályamű érkezett be, melyek közül helyezést az alábbiak értek el:

A Tájtervezési és -védelmi Alszekcióban

I. helyezés

Haraszti Ágnes: A természetvédelmi bemutatás tervezésének tájépítészeti vonatkozásai a Bükki Nemzeti Park példáján
Konzulens: Dublinszki-Boda Brigitta

Magyar Veronika: Egy kistérség perifériáján
Konzulens: Filepné Kovács Krisztina

III. helyezés

Fülöp Györk: Többváltozós statisztikai döntéstámogatás a tájtervezésben (A pápateszéri vízimalmok fejlesztési célú vizsgálata és elemzése)
Konzulens: Barabásné dr. Martos Júlia és Jombach Sándor

Szádvári Emese Réka: A Hajta-patak menti szikes területek hasznosíthatóságának tájvédelmi szempontjai
Konzulens: Pádárné Török Éva és Dublinszki-Boda Brigitta

Különdíj:    Szivák Ágnes: Pécel Budapest vonzásában (Egy kisváros helyzete az agglomerációban)
Konzulens: Filepné Kovács Krisztina

A Kertépítészeti és Települési Alszekcióban

I. helyezés

Kiss Márta: A gyulai szigeterőd múltja, jelene és lehetséges jövője
Konzulens: dr. Jámbor Imre

II. helyezés

Bánó Mátyás: Árnyékoló kerti építmények a reneszánszban
Konzulens: dr. Fatsar Kristóf és dr. Herczeg Ágnes

Németh Anna: Udvartelkek városa – Kézdivásárhely épített öröksége – A főtér és a történelmi városközpont településszerkezeti jellegzetességei
Konzulens: dr. Fekete Albert

III. helyezés    Megyeri Mirtill: Átstrukturálódó területek fejlesztése Ferencváros egykori marhavágóhídjának példáján
Konzulens: dr. Schneller István és dr. Sersliné Kócsi Margit

Klagyivik Mária – Molnár G. Levente – Ombódi Ildikó: A Komárom–Szőnyi Selye János kórház történeti kertje (kerttörténeti kutatás és tervezés műemléki környezetben)
Konzulens: dr. Fatsar Kristóf és Takács Katalin

Különdíj:    Szabó Gyöngyvér: Budapest köztereinek fejlesztése a megújuló társadalmi igények tükrében
Konzulens: dr. Balogh Péter István és Csepely-Knorr Luca

Annus Viktor – Turóczi Tímea: Történelmi városmagok megújításának módszertana és gyakorlatban történő bemutatása Újpest-Városkapu példáján keresztül
Konzulens: dr. Schneller István és Koszorú Lajos

2007. Kari TDK eredmények

A Konferenciára 12 pályamű érkezett be, melyek közül helyezést az alábbiak értek el:

I. helyezés

Huszár Márta Adriána: Almádi védett villáinak kertjei
Konzulens: Győr Attila
Padányi-Gulyás Gergely: A Nagykovácsi-medence élőhelyeinek vizsgálata és értékelése
Konzulens: Gergely Attila                                    

II. helyezés  

Egyed Adrienn: Táji adottságokra alapozott fejlesztés a Firtos térségben
Konzulens: Dr. Sallay Ágnes                          
Hegedűs Eszter: Vasvörösvár, Erdődy-kastély parkjának történeti kutatása
Konzulens: Szabadics Anita                                   

III. helyezés  

Fejér Katalin: A sátoraljaújhelyi kistérség aktív- és ökoturisztikai fejlesztése
Konzulens: Molnár József László
Molnár Zsófia: A Körtvélyesi-sziget élőhely-változásai
Konzulens: Gergely Attila
Ombódi Ildikó: Szeder Fábián, a kerttervező
Konzulens: Dr. Fatsar Kristóf               

A konferencián eredményesen szerepelt: 

  • Dévényi Tamara,
  • Püschl Rudolf,
  • Reményi Barbara és Sápi Zsuzsanna,
  • Szabó Zita, valamint
  • Végső Gergely

egyetemi hallgató.

Minden pályamunkát alkalmasnak talált a Bíráló Bizottság az országos megmérettetésre.

2006. Kari TDK eredmények

2006. december 8.

Név

Cím

Konzulens

Balogh Klára Emese

Vadászturizmus a védett területeken

Mikházi Zsuzsanna

Czakó Orsolya

Badacsony szőlőhegy tájalakulás története és fejlesztési lehetőségei

Dr. Csemez Attila

Dévényi Tamara

Térségi fejlesztések hatása Napkor településre

Molnár József László

Egyed Adrienn
Szivák Ágnes

Rekreációs fejlesztési lehetőségek a Firtos térségben

Dr. Sallay Ágnes
Drexler Dóra

Huzián Zsófia

Keszthely zöldfelületi rendszerének fejlesztési lehetőségei

Dr. Sallay Ágnes

Kézdi Krisztina

A magyarországi síturizmus fejlesztési lehetőségei, A sípályák környezetterhelése

Dr. Csemez Attila

Klagyivik Mária

A pozsonyi jezsuiták kertjei

Dr. Fatsar Kristóf

Lukács Bettina

Magyarországi történeti kertek marketing-lehetőségei

Eplényi Anna

Takács Judit

Alternatív módszer alkalmazása a szelektív hulladékgyűjtés tervezésében a Felső-Galga-menti települések példáján

Módosné Bugyi Ildikó

Tompos Viktor

Vízgyűjtőközpontú értékelés a tájrendezésben, A Burnót-patak és vízgyűjtőjének tájrendezési lehetőségei

Dr. Sallay Ágnes,
Báthoryné Nagy Ildikó Réka

Zelenák Fruzsina
Antal Péter

Táj- és településszerkezeti vizsgálat a Firtos kistérségben

Dr. Sallay Ágnes,
Drexler Dóra

2005. Kari TDK eredmények

I. díj: Dénes Veronika
A tornyiszentmiklósi fás legelő élőhely-rekonstrukciós terve
Konzulens: Gergely Attila

II. díj: Tóth Eszter
„Hamupipőke kezdi levetni rongyait és lassan virágos díszbe öltözik”, avagy a nagykanizsai Sétakert kialakulásának története
Konzulens: Gecséné Tar Imola

III. díj: Vakula Réka
A Tisza-völgy turisztikai fejlesztése Csongrád megyében
Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

Különdíj: Dollmayer Petra
A kálváriák, mint tájalkotó elemek
Konzulensek: Molnár József László, Dr. J. Szikra Éva

Kaszián Ágota
Balaton-parti táj (Balatonfüred) ökológiai szemléletű fejlesztése
Konzulens: Dr. Csemez Attila

Tarcsai Andrea
Horgásztavak létesítésének és üzemeltetésének tájépítészeti vonatkozásai
Konzulens: Nagy Ildikó Réka

2004. Kari TDK eredmények

TELEPÜLÉSTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉSZET SZEKCIÓ

I. díj: Csákó Edina – Csepely-Knorr Luca – Jáger Tünde
Szociológiai kutatási módszerek alkalmazása a közterek tervezésében
Konzulensek: Mezősné dr. Szilágyi Kinga
Dr. Letenyei László

II. díj: Nem került kiosztásra

III. díj: Eplényi Anna
Vasúti zöldfolyosók kialakítása Budapesten
Konzulens: Dr. Kollányi László

Szögedi Zsuzsanna
Helyi értékvédelem Szomolya településen
Konzulens: Boda Brigitta

Különdíj: Jombach Sándor
Távérzékelés alkalmazási lehetőségei a tájépítészetben
Konzulens: Dr. Kollányi László

TÁJTERVEZÉS, TÁJVÉDELEM SZEKCIÓ

I. díj: Babus Friderika
A turizmus és a környezeti bemutatás tervezésének tájépítészeti szempontjai
(Vizsgálat és értékelés a Mátrai Tájvédelmi Körzet bővítésre kijelölt Heves megyei területén)
Konzulens: Dr. Kiss Gábor

Tatai Zsombor
A Pilis turisztikai tájpotenciáljának vizsgálata
Konzulens: Dr. Csemez Attila

II. díj: Nem került kiosztásra

III. díj: Fodor Emese
Híd Miskolc és a Bükk között – vízfolyások tájökológiai lehetőségeinek vizsgálata
Konzulens: Dr. Kollányi László

Különdíj: Móricz Anna
A szénhidrogén-bányászat táji hatásai Bázakerettye és Lovászi térségében
Konzulens: Dr. Csemez Attila

2003. Kari TDK eredmények

I. díj
Mőcsényi Flóra
A Balaton mederalakulatainak vizsgálata Siófok és Balatonvilágos között
Konzulensek: Dr. Csemez Attila, Plósz Sándor

II. díj
Puha Magdolna
A Ráckevei-Soroksári Dunaág üdülési terhelhetőségének vizsgálata
Konzulens: Udvardi Anikó

Szilágyi Anikó
Logisztikai szolgáltató központok elhelyezésének tájrendezési szempontjai, Esztergom példáján
Konzulens: Sallay Ágnes

III. díj
Tóth Gabriella
Nógrád megyei kastélyok hasznosítási lehetőségei
Konzulens: Dr. Kollányi László

Tájtervezési Tanszék különdíj
Jámbor Kornél
Tájépítészeti Feladatok a Települési Hulladékgazdálkodásban Biatorbágy Példáján
Konzulens: Sallay Ágnes

Tájvédelmi Tanszék különdíj
Priester Margit
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek felülvizsgálatának módszertana Szentendre példáján
Konzulensek: Boda Brigitta, Nagy Ildikó Réka

2002. Kari TDK eredmények

...

..

.

2001. Kari TDK eredmények

...

..

.

2000. ősz Kari TDK eredmények

Előadó

A TDK dolgozat címe

Konzulens

Helyezés

Udvardi Anikó

VIZES ÉLŐHELYEK REHABILITÁCIÓS LEHETŐSÉGEI A ZSÁMBÉKI-MEDENCE TERÜLETÉN

Kincses Krisztina

I. díj

Linczmayer Veronika

TANÖSVÉNYEK TERVEZÉSE A SOPRONI PARKERDŐBEN

Módosné Bugyi Ildikó

II. díj

Klepeisz Anita

ANOMÁLIÁK ÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK BALATONFŰZFŐ FEJLESZTÉSÉBEN

Módosné Bugyi Ildikó

III. díj

Horváthné Offertáler Anita

TÁJÉPÍTÉSZETI FELADATOK ÉS LEHETŐSÉGEK A KÉTÉLTŰEK VÉDELMÉBEN HONT TELEPÜLÉS TERÜLETÉN

Csemez Attila

IV. díj

Dósa Henrietta

A RAMSARI TERÜLETEK JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A BODROGZUG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

Csemez Attila

V. díj

Alpár Boglárka,
Dobi Éva,
Erős Balázs,
Nagy Zsuzsanna

A KISVEJKE TÉRSÉGI TÁRSULÁS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

Kollányi László

VI. díj

2000. tavasz Kari TDK eredmények

Előadó

A TDK dolgozat címe

Konzulens

Helyezés

Nagy Ildikó Réka

A HOSSZÚRÉTI-PATAK REVITALIZÁCIÓJA

Kincses Krisztina

I. díj

Bozsér Orsolya

AZ EURÁZSIAI HÓD MONITOROZÁSÁNAK EREDMÉNYEI A FAJ GEMENCI VISSZATELEPÍTÉSÉT KÖVETŐEN

Csőszi Mónika

II. díj

Rosivall Emese

IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉS VERESEGYHÁZ PÉLDÁJÁN

Sallay Ágnes

II. díj

Nagy Ildikó

MŰVI ELEMEK TÁJVÉDELMI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE NAGYBÖRZSÖNYBEN

Dr. Balogh Ágnes

III. díj

Dósa Henrietta

A BODROGZUGI ÁRVÍZMENTESÍTÉS HATÁSAI TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

Kincses Krisztina

III. díj

Tarnai Zsófia

A LÁTVÁNYTERVEK SZEREPE A TÁJÉPÍTÉSZETBEN

Kincses Krisztina

Különdíj