Felvételizőknek

 

Érdeklődők figyelmébe

Tisztelt Érdeklődők!

Fenntartói döntés értelmében, a felsőoktatási struktúra átalakításának részeként a Budapesti Corvinus Egyetem három budai kara 2016. január 1-től a Szent István Egyetem részeként működik tovább. A Tájépítészeti és Településtervezési Karon a Szent István Egyetem keretein belül változatlan feltételekkel folytatódnak a következő képzések:

 • Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak (BSc)
 • Tájépítész mérnöki mesterképzési szak (MSc)
 • Tájépítész és kertművész mesterképzési szak (MA) magyar és angol nyelven
 • Településmérnöki mesterképzési szak (MSc)

Képzéseinkről, kutatásainkról és szervezeti egységeinkről további tájékoztatást nyújt honlapunk, de felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Hivatal munkatársai is állnak szíves rendelkezésükre. Ezúton is kívánunk leendő hallgatóinknak sikeres érettségit és felvételit! 

 • Rajz előkészítő tanfolyam
 

Rajz előkészítő tanfolyam

Jelentkezési határidők, felvételi vizsgák

Tájrendező és kertépítő mérnök BSc szak

 • Jelentkezési határidő:
  2016. február 15.

 

A Tájépítészmérnök MSc szak, a Tájépítész és kertművész MA szak és a Településmérnök MSc szak 2015. évben keresztfélévben indul.
 • Jelentkezési határidő:
  2015. november 15.
 • A portfolió vagy a szakmai tevékenységet bemutató anyag beadási határideje:
 • 2015. december 5.
 • Felvételi vizsgák időpontja:
  2016. január 6-8.

A vizsgák helyszíne:
SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Budapest, XI. Villányi út 29-43.

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar rövid története

 • 1853
  Entz Ferenc megalapítja a "Haszonkertészképző Gyakorlati Intézetet".
 • 1894
  Az intézmény új neve "Kertészeti Tanintézet", ahol hároméves képzés során kerttervezést és kertépítést is tanítanak, és a végzett hallgatók műkertészi oklevelet kapnak.
 • 1907
  A Kertművészet és a Kerttervezés önálló tantárggyá válik; első oktatója Rerrich Béla.
 • 1939
  Az intézmény "Kertészeti Akadémiává" alakul át. Létrejön a "Kertművészeti és Kerttervezési Tanszék", Ormos Imre vezetésével.
 • 1943
  Létrejön az egyetemi rangú Kertészeti és Szőlészeti Főiskola.
 • 1950
  Mőcsényi Mihály vezetésével Tájtervezés, Területfejlesztés és Regionális tervezés tárgyakkal bővül az oktatás.
 • 1962
  Megindul az önálló, 4,5 éves táj- és kertépítészmérnök képzés Ormos Imre vezetésével, évfolyamonként 20 hallgatóval.
 • 1968
  Létrejön a Kertészeti Egyetem 5 éves képzési rendszerrel.
 • 1992
  Öt tanszékkel, 3 szakiránnyal megalakul az önálló Tájépítészeti, -védelmi, és -fejlesztési Kar.
 • 1993
  Megindul a doktori (Ph.D.) képzés a tájépítészet szakterületen.
 • 1998
  A Kar belép az Európai Tájépítészeti Iskolák Szövetségébe (ECLAS), és vezetőségi tagként aktív szerepet vállal a nemzetközi kapcsolatok erősítésében, oktatási és kutatási témakörökben egyaránt.
 • 2003
  A kar új neve Tájépítészeti Kar. A tájépítész képzés négy szakirányon, évfolyamonként közel száz hallgatóval folyik. Megindul a Karon akkreditált, 10 féléves okleveles településmérnöki szak.
 • 2006
  Az EU-harmonizációnak megfelelően a 10 féléves tájépítészmérnök, illetve településmérnök szakok helyett lineáris, több lépcsős képzés indul. A hét féléves Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) alapszak után lehetőség van a négy féléves Tájépítészmérnök (MSc, MA), illetve Településmérnök (MSc) mesterszakon a továbbtanulásra. A Tájépítészeti Doktori Iskola keretében hat féléves Ph.D. képzésen szerezhetnek doktori fokozatot a legrátermettebb hallgatók.
 • 2012
  Az International Federation of Landscape Architects európai tagozata, az IFLA europe határozata értelmében mindhárom tájépítészeti szak (a tájrendező és kertépítő mérnök alapszak, a tájépítészmérnök mesterszak és a tájépítész és kertművész mesterszak) nemzetközi akkreditációt kapott.
 • 2013
  Nemzetközi, angol nyelvű Master of Arts in Landscape Architecture (MLA) program indítása az őszi szemeszterben.
   

Részletesebben »»»