2021 szemptemberben induló képzések

Alapképzés

Mesterképzés

 

 

SZIE — FI51129
 
SZIE-TÁJK
Intézmény elérhetősége:
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
•  Telefon: (1) 305-7291
•  E-mail: info.tajk@szie.hu
•  Honlap: http://www.tajk.szie.hu
 
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
 
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
 
Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.


A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
 
Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés
Önköltség (félév)
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz
Képz.
terület
Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM
A
N
A
tájrendező és kertépítő mérnöki(1)(2)
támogatott
7
20 < 150
kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(3) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy idegen nyelv(6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(5)
AGRÁR
N
I
A
N
K
tájrendező és kertépítő mérnöki(1)(2)
325 000 Ft
AGRÁR
N
I
 
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializáció(k): kertépítő; tájrendező; településüzemeltető..
(3) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.
(4) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; hajózási technikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(5) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek; informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; vegyipari alapismeretek.
(6) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; román; spanyol; szerb; szlovák.

KIEGÉSZÍTÉS - AOF

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az Egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél minősítése az alábbiak szerint:
5 (kiváló, jeles) 400 pont
4 (jó) 360 pont
3 (közepes) 320 pont
2 (elégséges) 280 pont
- tájrendező és kertépítő mérnöki ANA/K: kérjük az oklevéllel történő felvételnél az IGEN-T bejelölni.

Specializálódás a képzés során

tájrendező és kertépítő mérnöki (Nappali)
Specializációt a hallgatók a negyedik félév végén választanak. A specializációk létszáma korlátozott, a felvétel rangsorolás alapján történik. A tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak a tervezési jogosultságot adó tájépítész mérnöki, tájépítészet és kertművészet valamint a településmérnöki mesterképzési szakok alapképzési szakja. Mint minden tervezési szaknál fontos, hogy a hallgatók jó térlátással, rajzi készségekkel rendelkezzenek. A Kar a tanterven kívül is biztosít lehetőséget mind a képzés előtt, mind a képzéssel párhuzamosan a rajzi készségek és ismeretek pótlására és fejlesztésére.
 
Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.
 
 
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.
 
Szak
Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden alap, osztatlan képzés
 
 
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

SZIE — FI51129
 
SZIE-TÁJK
Intézmény elérhetősége:
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
•  Telefon: (1) 305-7291
•  E-mail: info.tajk@szie.hu
•  Honlap: http://www.tajk.szie.hu
 
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
 
MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
 
Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés
Önköltség (félév)
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák
Képz.
terület
M
N
A
tájépítészet és kertművészet (angol nyelven)(1)
támogatott
4
1 < 7
szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
MŰV
M
N
K
tájépítészet és kertművészet (angol nyelven)(1)
800 000 Ft
4
1 < 7
MŰV
 
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
 
tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Nappali)
tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell készíteniük angol nyelven. A motivációs levelet és a portfóliót a 2021. június 8-án megrendezésre kerülő szóbeli felvételi vizsgára kell magával hoznia a jelentkezőnek. A portfólió elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei a Kar honlapján (https://tajk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-vizsga-msc-ma) tekinthető meg.
 
A szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven történik.
Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
és
 - portfolió: 40 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 2 pont
 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 2 pont
 - OTDK 1. helyezés: 7 pont
 - OTDK 2. helyezés: 6 pont
 - OTDK 3. helyezés: 5 pont
 - OTDK különdíj: 5 pont
 - OTDK részvétel: 3 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 - szakmai tevékenység: 5 pont


 
 Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.
 
Szak
Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden szak
 
 
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Vizsgaidőpontok
Választható szak
Vizsgatárgy
Képz.
szint
Munkarend
Fin. forma
Vizsga időpontja
Vizsgadíj
tájépítészet és kertművészet (angol nyelven)
szakmai és motivációs beszélgetés
M
N
A/K
2021.06.08.
-