Kiválás és átintegrálódás a BKÁE-re

A Szent István Egyetem eredeti kari struktúrájával csupán egy rektori ciklust, négy évet élt meg. 2003-ban a három budai kar – az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem – a SZIE szervezetéből kivált és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemhez csatlakozott. A 2003/2004-es tanévet a Kar a BKÁE – népszerű nevén a Közgáz – égisze alatt nyitotta meg.