Szervezeti egységek a Tájépítészeti Karon

 A Tájépítészeti és Településtervezési Kar a Budai Campus területén található.

A Kar Organogramja 2020. február 1-től:

Karunkon 2020 február 1-ig nyolc szervezeti egység működött,

  • öt tanszék,
  • a Dékáni Titkárság és
  • a Táj- és Településanalitikai Laboratórium.
A Tájépítészeti és Településtervezési Karhoz tartozik az első integrációtól kezdve, 2000. január 1-től a Szarvasi Arborétum.
Öt tanszéket 1992-ben a karrá alakuláskor létesítettünk.
A Településépítészeti Tanszék 2007. július 1-től működik.

2013. szeptember 1-től a Kertművészeti, illetve a Kerttechnikai és Műszaki tanszékek integrációjával létrejött a Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék.

A hallgatók a tanulmányi munkával kapcsolatos ügyeiket a BCTO kari tanulmányi ügyintézőinél intézhetik ("K" épület narancssárga folyosó.)


Intézetek

Kertművészeti és Kertépítészeti Intézet
mb. intézetigazgató: Dr. Sárospataki Máté egyetemi docens
Szabadtértervezési és Településépítészeti Intézet
mb. intézetigazgató: Dr. Balogh Péter István egyetemi tanár
Tájtervezési és Tájvédelmi Intézet
mb. intézetigazgató: Dr. Kollányi László egyetemi docens

Tanszékek

Gyakorlati képzést és kutatást biztosító szervezeti egység