2021 februárban induló képzések

Alapadatok

SZIE — FI69207

SZIE-TÁJK

Intézmény elérhetősége:

1118 Budapest, Villányi út 29-43.
•  Telefon: (1) 305-7291
•  E-mail: info.tajk@szie.hu
•  Honlap: http://www.tajk.szie.hu

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. NOVEMBER 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2021. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz.
terület
M N A tájépítész mérnöki(1) támogatott 4 10 < 50 rajz (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) AGRÁR
M N K tájépítész mérnöki(1) 500 000 Ft 4 5 < 30 AGRÁR
M N A tájépítészet és kertművészet(1) támogatott 4 5 < 15 gyakorlati vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰV
M N K tájépítészet és kertművészet(1) 800 000 Ft 4 5 < 10 MŰV
M N A településmérnöki(1) támogatott 4 5 < 30 rajz (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰSZ
M N K településmérnöki(1) 500 000 Ft 4 5 < 30 MŰSZ

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell készíteniük.

tájépítész mérnöki és településmérnöki mesterképzési szakokon a felvételi vizsgához a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai tevékenységét (tanulmányait, illetve egyéb munkáit) bemutató anyagot kell készíteniük.

A motivációs levelet és a portfóliót ill. a szakmai tevékenységet bemutató anyagot a 2021. január 5-7. közötti időtartamban megrendezésre kerülő szóbeli felvételi vizsgára kell magával hoznia a jelentkezőnek. A portfólió és a szakmai anyag elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei a Kar honlapján (https://tajk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-vizsga-msc-ma) tekinthetőek meg.

A nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkező jelentkezők az előzetes kreditelismertetési eljárást legkésőbb 2020. november 15-ig kezdeményezhetik leckekönyvük vagy oklevélmellékletük másolatának a Kar Dékáni Titkárságára történő eljuttatásával.

Intézményi szabályok

Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott portfólió értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (20 pont)
Gyakorlati vizsga (50 pont) - (térkompozíciós munka készítése adott elemek felhasználásával, szabadkézi rajz készítése az elkészített kompozícióról)

Tájépítész mérnöki mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott szakmai anyag értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (30 pont)
Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (30 pont)

Településmérnöki mesterképzési szak:
A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott szakmai anyag értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (30 pont).
Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (30 pont)

Pontszámítás

tájépítész mérnöki (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont
és
 - rajz: 30 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

tájépítészet és kertművészet (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - gyakorlati vizsga: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

településmérnöki (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont
és
 - rajz: 30 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható. 

    - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 2 pont
 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 2 pont
 - OTDK 1. helyezés: 7 pont
 - OTDK 2. helyezés: 6 pont
 - OTDK 3. helyezés: 5 pont
 - OTDK különdíj: 5 pont
 - OTDK részvétel: 3 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 - szakmai tevékenység: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Vizsgaidőpontok

Választható szak Vizsgatárgy Képz.
szint
Munkarend Fin. forma Vizsga időpontja Vizsgadíj
tájépítész mérnöki
rajz
M
N
A/K
2021.01.05-07.
-
tájépítész mérnöki
szakmai és motivációs beszélgetés
M
N
A/K
2021.01.05-07.
-
tájépítészet és kertművészet
gyakorlati vizsga
M
N
A/K
2021.01.05-07.
-
tájépítészet és kertművészet
szakmai és motivációs beszélgetés
M
N
A/K
2021.01.05-07.
-
településmérnöki
rajz
M
N
A/K
2021.01.05-07.
-
településmérnöki
szakmai és motivációs beszélgetés
M
N
A/K
2021.01.05-07.
-