A nyelvtanulás rendje

A nyelvtanulás rendjét felsőbb rendeletek és határozatok szabályozzák. A Kormány 146/1998. (IX.9.) Korm. Rendelete az agrár-felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről rendelkezik. A rendelet szerint egyetemi szinten a záróvizsgára bocsátás feltétele legalább egy idegen nyelvből C típusú, középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. A rendelet 1998. szeptemberében lépett hatályba, és az 1998/99-es tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni.

Kimeneti követelmény a képesítési követelményeknek megfelelő szintű - középfokú "C"-akkreditált, államilag elismert nyelvvizsga.

A nyelvtanulás nem kötelező azoknak a hallgatóknak, akik a tantervi nyelvtanulás kezdetéig megszerzik a kimenethez szükséges nyelvvizsgát.

A Nyelvi Központ angol, német nyelvből végez nyelvvizsgára való felkészítést. A TK hallgatói az alábbi feltételekkel lehetőséget kapnak a kurzusokon való részvételre:

A szak hallgatói a normatív támogatás keretében, díjazás nélkül a tantermi beosztás szerint vehetnek részt a nyelvtanulásban. A négy féléves nyelvoktatásból az első két szemeszter általános nyelvoktatás szintrehozás céllal, s ezért nem jár kreditpont. A harmadik és negyedik szemeszter ún. "szaknyelvi kommunikáció", amelyért félévente 2 kreditpont jár. A szaknyelvi kommunikáció előfeltétele felvételi vizsga vagy az első két szemeszter elvégzése.