Tájgondnok képzés

  Tájgondnok szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei - letölthető 

 Tájgondnok szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei - letölthető 


Tájgondnok szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan szakmérnökök és szaktanácsadók kibocsátása, akik képesek

 • a közösségi és értékőrző helyi fejlesztések menedzselésére;
 • a táji és társadalmi adottságok, lehetőségek felismerésére és erőforrásként alkalmazására;
 • a közcélú és helyi munkaerővel elvégezhető feladatok tervezésére, a munkák irányítására;
 • a fenntarthatóság és a közérdek képviseletére a fejlesztések kapcsán;
 • a fejlesztések megvalósításához szükséges források felkutatására.

A részvétel feltételei:

A Tájgondnok szakmérnöki képzésben agrár, vagy műszaki képzési területen, legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett, alapfokozatot és mérnöki szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A Tájgondnok szaktanácsadó képzésben bármely képzési területen, legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) alapfokozatot és szakképzettséget – kivéve agrár és műszaki képzési területeken mérnöki szakképzettséget – igazoló oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. További feltétel, hogy terület- vagy településfejlesztési kérdésekkel foglalkozó közfeladatokat ellátó szervezetben legalább egy éves munkaviszonyt tudjanak igazolni.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 20 fő jelentkezése esetén indul.

Az oktatott ismeretkörök (a hozzájuk tartozó kreditértékekkel):

Alapozó ismeretkör (18 kredit): Régiók, tájegységek környezettana, tájökológia; Természeti erőforrások, tájak, élőhelyek védelme, klímavédelem; EU/nemzetközi és hazai fejlesztési eszközök, támogatási rendszer, tájpolitika; Integrált terület- és településfejlesztés társadalmi alapjai, közösségfejlesztés, részvétel; Tájgondozás intézményi és jogi környezete, Helyi örökségvédelem (természeti, épített és kulturális)

Szakmai specifikus ismeretkör (18 kredit): Fenntartható településfejlesztés és –üzemeltetés; Helyi örökség és program menedzsment, pályázatírás alapjai; Fenntartható tájgazdálkodás, a zöldinfrastruktúra térségi szerepe; Zöldhálózatok szerepe, zöld város, környezettudatos tájgondozási technikák; Turizmusfejlesztés, fenntartható helyi gazdaságfejlesztés táji alapjai

Terepgyakorlatok (20 kredit) partnereknél, valós feladatokkal.

A szakdolgozat kreditértéke: 4.

A megszerezhető szakképzettség:

 • agrár és műszaki alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkező jelentkezők esetén: Tájgondnok szakmérnök,
 • egyéb alapképzésben szerzett, nem mérnöki oklevéllel rendelkező jelentkezők esetén: Tájgondnok szaktanácsadó

A végzősök iránti országos és regionális igény:

 • A tájgondnok szakmérnökök alkalmasak a kis- és középvárosok és a községek terület-, táj- és településfejlesztési, ill. -rendezési döntéseiből fakadó közfeladatok irányítására, így kiemelt, vezető szerepük lehet a települési és kistérségi fejlesztési társaságoknál és az önkormányzatoknál.
 • A természeti és kulturális örökségben gazdag területek kezelői feladatait ellátó szervezeteknél (világörökség kezelő társaságok, nemzeti parkok, natúrparkok, emlékhelyek, hungaricumok és zöld utak, zöldhálózatok, ökológiai hálózatok kezelői) a védelem és a használatok összehangolását biztosító, továbbá a tájesztétikai szempontokat érvényesítő tájmenedzserek lehetnek.
 • A társadalmi és gazdasági nehézségekkel küzdő perifériális térségek járási hivatalaiban a helyi értékek megőrzésére és kiaknázására alapuló fejlesztésekkel, valamint a térségek komplex megújulásával foglalkozó térségi koordinátorok lehetnek.
 • Térségi szemléletükkel, ökológiai tudásukkal, tájgazdálkodási és fejlesztéspolitikai ismereteikkel, valamint a helyi erőforrások felismerésére és mozgósítására való képességükkel hasznos munkatársaivá válhatnak a helyi akciócsoportok és CLLD típusú (vidék)fejlesztési szervezeteknek.

A képzési jellemzői

Kezdete: tavaszi félévben március, őszi félévben október
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: nyolc alkalom (péntek-szombat)/félév + 2 alkalom gyakorlat
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév

A számonkérés módja

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok és műhelyek elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés formája: a jelentkezési lapon. Letölthető INNEN  (módosítva 2019. 11. 18.)

Jelentkezési határidő a tavasszal kezdődő képzésre: január 31., az ősszel kezdődő képzésre: szeptember 30.

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, motivációs levél, szakmai önéletrajz, a Tájgondnok szaktanácsadó képzésre jelentkezőknél még a szükséges gyakorlat igazolása. 

 

Bővebb információ

Dr. Illyés Zsuzsanna egyetemi docens, szakfelelős
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület
E-mail: tajgondnok(kukac)gmail(pont)com
weboldal:

Mintatanterv

Tantárgyfajta
Kód
Tantárgymegnevezés
ea
gy
sz
kr
Alap-
ismeretek
 
Régiók, tájegységek környezettana, tájökológia, klímavédelem
6
2
v
3
 
Természeti erőforrások, tájak, élőhelyek védelme
6
2
v
3
 
EU/nemzetközi és hazai fejlesztési eszközök, támogatási rendszer, tájpolitika
6
2
v
3
 
Integrált terület- és településfejlesztés társadalmi alapjai, közösségfejlesztés, részvétel
6
2
v
3
 
Pályázatírási ismeretek, tájgondozás intézményi és jogi környezete
6
2
v
3
 
Helyi örökségvédelem (természeti, épített, kulturális)
6
2
v
3
 
 
 
 
Szakmai
Ismeretek
 
 
 
 
 
 
 
Fenntartható településfejlesztés, település programok, stratégiák, együttműködések
6
2
v
3
 
Örökség menedzsment (program és projekt menedzsment)
6
2
v
3
 
Fenntartható tájgazdálkodás, a zöldinfrastruktúra térségi szerepe
6
2
v
3
 
Zöld város, zöldhálózat, zöld építési megoldások
6
2
v
3
 
Turizmusfejlesztés, fenntartható helyi gazdaság-fejlesztés táji alapjai
6
2
v
3
 
Településtípusok, települési folyamatok, üzemeltetés
6
2
v
3
 
Differenciált szakanyag: Szakdolgozat k. 
-
6
-
4
Terep-gyakorlatok
 
Fenntartható tájgazdálkodás alapjai 
-
9
g
5
 
Fenntarthatóság a település-üzemeltetésben
-
9
g
5
 
Helyi örökség menedzsment
-
9
g
5
 
Integrált terület-, településfejlesztés gazdasági, társadalmi alapjai
-
9
g
5
 
e: előadás
gy: gyakorlat
kr: kreditpont
sz: a számonkérés módja
 
V: vizsga
g: gyakorlati jegy