A doktori iskola adatai

 

Alapadatok

Kódszám:
  • D233
Intézmény:
  • Szent István Egyetem
Tudományági besorolás:
  • Agrárműszaki
Neve:
  • Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
Akkreditálás éve:
  • 2002, 2015, 2016

További részletes adatok: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=111&lang=HU

Titkárság

·        Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43, G. épület,  322-es szoba

·        Telefon: +36(1) 305-7596

Munkatársak, kapcsolat

Szondy.Fanny@fh.szie.hu

Elnök:
Bozó lászló, MHAS  
 
Tagjai:
Mezősné Szilágyi Kinga, CSc, DLA
 
 
Ladányi Márta, PhD
 
 
Fekete Albert, PhD
 
 
Gaál Márta, CSc
 
 
Csemez Attila DSc
Külső tag
 
Hufnagel Levente, PhD
Külső tag
 
Szabóné Erdélyi Éva, PhD
Külső tag
 
Jámbor Imre, CSc, DLA
Meghívott tag
 
Gergely Erzsébet, CSc
Meghívott tag
Titkár:
Sallay Ágnes, PhD
Tudományos titkár
PhD küldött:
1 fő hallgató, témacsoportok közötti rotációban
Meghívott tag
név
tud. fokozat
beosztás
munkahely
DSc MHAS
egyetemi tanár
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Balogh Péter István

PhD, DLA 

egyetemi docens

Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék

PhD habil.
egyetemi tanár
Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék
CSc habil.
egyetemi tanár
Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
PhD
egyetemi docens
Biometria és Agrárinformatika Tanszék
PhD
egyetemi tanár
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
CSc habil.
egyetemi tanár
Településépítészeti Tanszék
név
tud. fokozat
beosztás
munkahely
PhD, DLA
egyetemi docens
Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék
Bede-Fazekas Ákos PhD tudományos munkatárs MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Báthoryné Nagy Ildikó Réka PhD egyetemi docens Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék
PhD habil.
egyetemi tanár
Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tsz.
 
MHAS
egyetemi tanár
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
 
DSc habil.
ny. egyetemi tanár
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
CSc
ny. egyetemi tanár
 
PhD
tudományos munkatárs
MTA Ökológiai Kutatóközpont
PhD habil.
egyetemi tanár
Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék
PhD
egyetemi tanár
Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék
Filepné Kovács Krisztina PhD egyetemi adjunktus Tájtervezési és TErületfejlesztési Tanszék
CSc
egyetemi docens
Biometria és Agrárinformatika Tanszék
PhD
ügyvezető
Ökopolisz Alapítvány
PhD
egyetemi docens
Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék
PhD
mb. intézetigazgató
MTA Ökológiai Kutatóközpont
CSc
professor emerita
Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék
PhD habil.
egyetemi docens
SZIE
CSc
egyetemi docens
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
PhD
egyetemi docens
Biometria és Agrárinformatika Tanszék
CSc, DLA
ny. egyetemi tanár
 
Jombach Sándor PhD egyetemi adjunktus Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
PhD
egyetemi docens
Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék
CSc
egyetemi docens
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
PhD
egyetemi docens
BMGE
PhD
egyetemi docens
Biometria és Agrárinformatika Tanszék
CSc
egyetemi tanár
Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék
DSc habil.
egyetemi tanár
Műszaki Tanszék
PhD
egyetemi docens
Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
CSc,DLA habil.
egyetemi tanár
Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék
PhD habil.
egyetemi tanár
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
CSc habil.
egyetemi tanár
Településépítészeti Tanszék
CSc habil.
egyetemi tanár
Településépítészeti Tanszék
PhD
tudományos munkatárs
MTA Ökológiai és Botanikai Intézet
PhD
egyetemi adjunktus
Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék
PhD
egyetemi docens
Budapesti Gazdasági Főiskola
CSc
egyetemi docens
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola önértékelése - 2018.