Jelentkezés doktori képzésre

Pályázati Felhívás PhD képzésre

A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola 2020. évi pályázati felhívása PhD  képzésre. Beadási határidő: 2020. május 29.

Részletek a pályázati felhívásban.


 

Korábbi felhívás:

A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola keretein belül az alábbi formákban zajlik PhD képzés - Pályázati felhívás letölthető:

 • állami ösztöndíjas teljes idejű (nappali) doktori képzés,
 • költségtérítéses teljes idejű doktori képzés,
 • egyéni doktori felkészülés.

A doktori képzésben való részvétel feltétele a pályázat benyújtása (jelentkezés) és Felvételi Bizottság, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács támogató döntése.

Jelentkezési határidő; 2019. május 30.

Pályázattal benyújtandó anyagok:

 • Jelentkezési lap, amelyet géppel kitöltve, elektronikus formában is be kell nyújtani elektronikus levélben; 
 • szakmai önéletrajz
 • leckekönyv (fénymásolatban)
 • egyetemi oklevél (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett)
 • nyelvvizsga-bizonyítvány (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett)
 • szakmai publikációk jegyzéke és a jelentkező által kiválasztott legfeljebb két legszínvonalasabb publikáció különlenyomata (másolata)
 • tudományos tevékenységek igazolása (TDK dolgozat, szakcikk stb.. )
 • 2 ajánlás
 • felvételi eljárási díj befizetése
 • költségtérítéses képzési formánál nyilatkozat a költségek vállalásáról (szabad fogalmazásban)
 • tanszékvezető befogadó nyilatkozata vagy munkahely támogató nyilatkozata
 • kutatási munkaterv, elektronikus formában is be kell nyújtani elektronikus levélben
 • nyilatkozat: amennyiben állami ösztöndíjra pályázik, kéri-e felvételét akkor is ha ösztöndíjban nem részesül.
 • Nyilatkozat a kidolgozni tervezett téma címéről a javasolt témavezető véleményével.

Kérdéseivel kérjük forduljon a Doktori Iskolához:

Szondy.Fanny, ügyvivő szakértő
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
Tel.: (1)305-7596
E-mail: Szondy.Fanny@fh.szie.hu

A Doktori Iskolába felvételt kérelmezhetnek az Iskola profiljának megfelelő egyetemi oklevéllel rendelkezők. A TTDI által  befogadható mesterszakok · agrármérnök · alkalmazott matematikus, · biológus, · ökológus, · építészmérnök, · gazdaságinformatikus, · geográfus, · kertészmérnöki, · környezetmérnöki, · környezettudomány, · meteorológus, · növénytermesztő mérnöki, · tájépítész (M.A.) · tájépítészmérnöki, · településmérnöki, · vidékfejlesztési agrármérnöki.