Vezetői kronológia

A Kar alapító dékánja (1992–1993)

 
dr. Mőcsényi Mihály
egyetemi tanár
 
 
 

1994–1999

 
 
 
DÉKÁN
Baloghné dr. Ormos Ilona

egyetemi docens
 
 
Dr. Jámbor Imre
egyetemi tanár
oktatási dékánhelyettes
 
Dr. Csima Péter
egyetemi tanár
kutatási és
gazdasági dékánhelyettes
 
Dr. Babós Lajos
egyetemi docens
személyügyi és
külügyi dékánhelyettes
 
 
Izsákné Hegedűs Gyöngyi
dékáni hivatalvezető
 

2000–2005

 
 
 
DÉKÁN
Dr. Jámbor Imre

egyetemi tanár
 
 

 
Baloghné dr. Ormos Ilona
egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes
 
Dr. Csima Péter
egyetemi tanár
gazdasági dékánhelyettes
Dr. Csemez Attila
egyetemi docens
kutatási és
külügyi dékánhelyettes
M. Szilágyi Kinga
egyetemi tanár
oktatási dékánhelyettes
2004-2005 nemzetközi dékánhelyettes
 

Izsákné Hegedűs Gyöngyi

dékáni hivatalvezető

2006–2012

 
 
 
DÉKÁN
Dr. Csemez Attila

egyetemi tanár

Évzáró búcsúbeszéd 2012.
 
 
Dr. Jámbor Imre
egyetemi tanár
oktatási dékánhelyettes
2006-2007
Dr. Csima Péter
egyetemi tanár
gazdasági dékánhelyettes
2006-2007
M. Szilágyi Kinga
egyetemi tanár
kutatási és külügyi dékánhelyettes
2006-2007
M. Szilágyi Kinga
egyetemi tanár
oktatási dékánhelyettes
2007-2012
Dr. Tóth Csaba
tudományos munkatárs
gazdasági
referens
2007-2012
Dr. Kollányi László
egyetemi docens
kutatási és
külügyi
dékánhelyettes
2007-2012
Dr. Fekete Albert
egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes
 
Izsákné Hegedűs Gyöngyi
dékáni hivatalvezető

2012–2016

 
 
 
DÉKÁN
Dr. M Szilágyi Kinga

egyetemi tanár
 
 
Dr. Fekete Albert
egyetemi docens
oktatási - és nemzetközi dékánhelyettes
Dr. Tóth Csaba
tudományos munkatárs
gazdasági
referens
Dr. Illyés Zsuzsanna
egyetemi docens
stratégiai - és
külügyi dékánhelyettes
 
 
Izsákné Hegedűs Gyöngyi
dékáni hivatalvezető (2016-ig)

2017 január – szeptember

 
 
 
DÉKÁN
Dr. Fekete Albert
egyetemi docens
 
 
Dr. Boromisza Zsombor
egyetemi adjunktus
mb oktatási - és kutatási dékánhelyettes
Dr. Tóth Csaba
tudományos munkatárs
mb gazdasági
dékánhelyettes
Karlócainé dr. Bakai Eszter
mb nemzetközi dékánhelyettes

2017 szeptember –

 
 

 

DÉKÁN
Dr. Fekete Albert
egyetemi tanár
 
 
Dr. Boromisza Zsombor
egyetemi docens
mb oktatási - és kutatási dékánhelyettes
Dr. Kollányi László
egyetemi docens
mb gazdasági
dékánhelyettes
Karlócainé dr. Bakai Eszter
mb nemzetközi dékánhelyettes
 
 
Gyalusné Szalkai Ilona
dékáni hivatalvezető