Kari Minőségügyi Bizottság

A Kar minőségügyi szervezetének alapja a kari Minőségügyi Bizottság, amelynek három tagja van. 

A Bizottság tevékenységét az oktatási dékánhelyettes felügyeli, hangsúlyozottan koordináló és összefogó szerepet tölt be a kari minőségügy területén, segíti a Kar és a szervezeti egységek vezetőit abban, hogy a minőségmenedzsment rájuk háruló feladatait - minden érintett bevonásával - minél sikeresebben oldhassák meg. A Bizottság döntéseket nem hoz, de állást foglal és javaslatokat tesz a kari szintű minőségügyi kérdésekben. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kari Tanácsnak. A Bizottság az egyetemi Minőségügyi Szabályzat alapján szervezi tevékenységét.

Elnök

  • Dr. Eplényi Anna Vivien 

Tagok
  • Dr. Balogh Péter István

  • Gecséné dr. Tar Imola

Minőségügy

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar Minőségpolitikája

 

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar Minőségpolitikája - 2017

Tájépítészeti Kar
Kari Önértékelés

MAB Intézményakkreditáció 2007-2008

 

Tájépítészeti Kar
Kari Önértékelés  2013

Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Kari Önértékelés 2017

Szent István Egyetem MINŐSÉGPOLITIKA

Szent István Egyetem KÜLDETÉSNYILATKOZAT