Testnevelés

TESTNEVELÉSI KÖZPONT
Testnevelés tárgy
K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R E
 
2020/2021. tanévre
INTÉZMÉNYÜNKBEN A TESTNEVELÉS OKTATÁSA GYAKORLATI TÁRGYKÉNT, VÁLASZTOTT SZAKÁGI BEOSZTÁS SZERINT FOLYIK
 
 
Az „A” típusú tantárgy (testnevelés I-II) követelményeit adott félévben kell teljesíteni.
A tantárgyat görgetni csak rendkívüli okok miatt a vezető testnevelő tanár engedélyével lehet. A félév teljesítése index aláírással zárul.
 
 
A teljesítés feltétele: heti két órában a foglalkozásokon rendszeres, aktív részvétel.
 
 
Élelmiszertudományi Kar
I .évfolyamon : Élelmiszermérnök BSc, Biomérnök BSc, „A” típusú tárgyként, órakeretben                                                                                                 
II.-III. évfolyamon: Élelmiszermérnök BSc, Biomérnök BSc,
C” típusú választható tárgyként félévenként 1 kredit pontért
MSC. I-II. évf Élelmiszer Biztonság, Élelmiszermérnök C” típusú választható tárgyként félévenként  1 kredit pontért   
 
Tájépítészeti Kar
 I . évfolyamon: Tájépítész BSc szak „A” típusú tárgyként órakeretben
 II.-III. évfolyamon: Tájépítész BSc szak „C” típusú választható tárgyként 2 félév
                                    1 kredit pontért az adott félévi kiírásnak megfelelően
MScI, MScII évfolyamokon „C” típusú tárgyként az adott félévi kiírásnak megfelelően
 
Kertészettudományi Kar 
I. évfolyamon: Kertészmérnök BSc, Szőlész- Borász BSc szak
„A” típusú tárgyként, órakeretben
 II, III, MScI, MScII évfolyamokon „C” típusú tárgyként félévenként 1 kredit pontért
 
 Fontos!  Minden szakirányon a testnevelés I csak az őszi félévben, a testnevelés II csak a tavaszi félévben teljesíthető!!!!! 
                                                                                                                   
Félév lezárása: aláírás, minősítés
 
A félév során két hiányzás lehet, ennél több hiányzást két héten belül pótolni kell! Két héten túli pótlás esetén késedelmi díjat kell fizetni. Pótolni egy napon csak egyszer lehet. Saját óra napján a felsorolt pótlási lehetőségeket nem lehet igénybe venni!
 
Pótlási lehetőségek:
 • bármelyik évfolyam testnevelési óráján, előzetes szaktanári egyeztetéssel,
 • házi sportversenyeken való részvétellel,
 • KEAC szakosztályainak edzésein (előzetes megbeszélés alapján),
 • egyetemek közötti sportrendezvényeken, versenyeken történő részvétellel.
 • a szaktanárral előre egyeztetett teljesítménytúrán való részvételt egy vagy két testnevelés órának fogadunk el.
 • Az adott félévet a szorgalmi időben kell teljesíteni! 
 • A vizsga időszakban nincs pótlási lehetőség!
 
Orvosi felmentés:
 • egy, vagy kétheti betegség után orvosi igazolást nem fogadunk el, ezen órákat pótolni kell!
 • hosszantartó betegség esetén szaktanárával egyeztetve felmentést kaphat, az ehhez szükséges nyomtatványt a tanszéken kell kérni!
 • az orvosi felmentéseket és igazolásokat a szaktanárnak való leadás előtt, az egyetem Háziorvosával véleményeztetni kell!
 • saját egyetemünkön szervezett igazolt véradáson való részvétel esetén az aznapi vagy a másnapi testnevelés óráját a hallgató kérheti elfogadottnak tekinteni.
 
 Sportolói felmentés:
 • testnevelés tárgy kötelezettségének a hallgató eleget tehet, ha a KEAC valamelyik szakosztályában rendszeresen sportol, és ezt az edző igazolja,
 • külső egyesület minősített versenyzője, a testnevelés óra alól, a szaktanártól elmentést kaphat.
 • a  felmentéshez szükséges nyomtatványt a Tanártól kell kérni !
 
Egyebek
Minden elsős hallgatónak az őszi félév kezdetén, a szakirányának megfelelően központilag megadott időpontban, meg kell jelenni a tornacsarnokban tájékoztatás, egyeztetés és balesetvédelmi oktatás miatt! Indokolatlan távolmaradás hiányzásnak minősül.
Minden hallgatónak be kell jelentkeznie a megadott kurzusok valamelyikébe a létszám kereteken belül, a határidők betartásával.
A testnevelő tanárnál katalógusba kell vetetnie magát.
A sportolói és orvosi felmentéseket az első órát követően a legrövidebb időn belül (legkésőbb egy hónap) le kell adni a szaktanárnál.
Akadályoztatás esetén (betegség, külföldi tartózkodás, stb.) a legrövidebb időn belül teljesíteni kell a fentieket!
 
Index aláírás rendje:
Az adott félév szorgalmi időszak befejezését követően, a kurzust vezető tanár tájékoztatja a hallgatókat a félév teljesítés eredményéről majd ezt követően a NEPTUN rendszerbe rögzíti a tényeket.
Ennek elmaradásának esetén a hallgató a kurzus vezető tanárhoz fordulhat információért.
 
2020. szeptember                                                                                        Kovács Péter
                                                                                                              Testnevelési Intézet
                                                                                                                   mb. Igazgató