TDK pontozási szempontrendszer

PONTOZÁSI SZEMPONTRENDSZER

Bírálati lap bírálati szempontokkal kiegészítve (2 oldal)    

 

Pontozási szempontrendszer 
a TDK dolgozatok
bírálatához
  Pontozási szempontrendszer
a TDK előadások
bírálatához
 
 1. A dolgozat szerkesztése, stílusa (max. 10 pont)
 • 2 pont: Ha a dolgozat nehezen áttekinthető, gondatlanul szerkesztett munka, esetleg több hibával.
 • 4 pont:  Ha a dolgozat nehézkes, körülményes, de gondosan kidolgozott.
 • 6 pont: Ha a dolgozat megfelelő stílusú és összeállítású, esetleg apróbb figyelmetlenségből eredő hibákkal
 • 10 pont: Ha a dolgozat jól tagolt, gördülékeny stílusú, gyakorlatilag hibamentes munka.

 

 1. A téma irodalmának feldolgozása (max. 10 pont)
 • 2 pont: Ha a dolgozat csak tankönyvek, kézikönyvek és alapvető segédkönyvekre hivatkozik, vagy az irodalmi hivatkozások formálisak.
 • 5 pont: Ha a dolgozat a vonatkozó irodalmat nagyrészt tartalmazza, de nem dolgozza fel alaposan.
 • 8 pont: Ha a dolgozat a hazai és a  legismertebb külföldi irodalmat tartalmazza és megfelelően értékeli.
 • 10 pont: Ha a dolgozat a téma hazai és külföldi irodalmát tanulmányozza és jól elemzi.

 

 1. A téma feldolgozási módszerének színvonala (max. 10 pont)
 • 2 pont: Ha a kutatási módszer kifogásolható, az adott körülmények között megfelelőbbet is választhatott volna.
 • 5 pont: Ha a módszer, vagy mérési eljárás jól ismert, de az alkalmazása komoly felkészültséget igényel.
 • 8 pont: Ha a módszer, vagy mérési eljárás korszerű, megbízható, eredményes, reprodukálható munkát garantál.
 • 10 pont: Ha a módszert, vagy mérési eljárást eredeti elgondolások alapján helyesen továbbfejleszti, esetleg a feladat megoldásához újszerű eszközöket is készít.

 

 1. Az eredmények értékelése (max. 10 pont)
 • 2 pont: Ha a dolgozat csak a munka eredményeit közli.
 • 5 pont: Ha a dolgozat az eredményeket értékeli ugyan, de ez részben megalapozatlan vagy téves.
 • 8 pont: Ha a dolgozat a munka eredményeit jól értékeli, de ez nem teljes.
 • 10 pont: Ha az eredmények értékelése helyes, megalapozott, kellően bizonyított, irodalmi adatokkal összehasonlítva a továbbfejlesztésre is utal.

 

 1. A kapott eredmények gyakorlati alkalmazása (max. 10 pont)
 • 2 pont: Ha a dolgozat eredménye, elméleti következtetései nem öncélúak, de a gyakorlat számára közvetlenül nem használhatók fel.
 • 5 pont: Konkrét gyakorlati feladatot eredményesen dolgoz fel.
 • 8 pont: Ha a dolgozat új konstrukciós, tervezési, technológiai vagy vizsgálati eljárást, illetve annak egy részét dolgozza ki, amely a gyakorlatban hasznosítható, a dolgozat elméleti eredményei a gyakorlatban közvetlenül hasznosíthatók.
 • 10 pont: Ha a dolgozat új tervezési, technológiai, konstrukciós vagy vizsgálati eljárást dolgoz ki, vagy ipari hasznossággal bír.

Ha a dolgozat a bírálati szempontok bármelyikének a minimumát sem elégíti ki, akkor annál a szempontnál az adandó pontszám: 0
Témakörönként 1 és 10 között "bármilyen" pontérték adható.
Abban az esetben, ha a bírálati szempontok alapján nem lehet teljes értékelést adni a dolgozatról, a "bíráló véleményé"-nél a dolgozat egészéről alkotott vélemény mellett a pontozásnál figyelembe nem vett értékelést is kérjük.
A tervi munkarészt a szövegessel együttesen kell értékelni.

   
 1. Az előadás tartalma, előadó tárgyi tudása (max. 20 pont)
 • Milyen mértékben uralja az előadott téma tudományterületének ismeretanyagát?
 • Elkövet-e hibákat, tárgyi tévedéseket?
 • Megfelel-e az előadás a szakmai szabatosság és magyaros fogalmazás kívánalmainak?

 

 1. Az előadás módja, felépítése (max. 10 pont)
 • Kifejti-e érthetően, világosan a lényeget?
 • Értékeli-e saját eredményeit, meghatározza-e az elvégzett munka helyét az adott kutatási területen belül?
 • Mennyire készült fel: előadását szabadon adja elő vagy olvassa, megszerkesztette-e a mondanivalóját?

 

 1. Az előadás szemléltetése, technikai előkésíztése (max. 5 pont)
 • Gondoskodott-e a megfelelő szemléltetésről?
 • Megfelelő biztonsággal kezeli-e a szemléltető anyagot?
 • Kihasználta-e a témában rejlő lehetőségeket?

 

 1. Vitakészség (max. 10 pont)
 • Milyen a vitakészsége, felkészültsége, hogyan válaszol a felmerült kérdésekre, hogyan tudja megvédeni állításait?

 

 1. Gazdálkodás az idővel (max. 5 pont)
 • Betartotta-e a rendelkezésre álló időt? (15 perc)
 • Időigény szempontjából helyesen építette-e fel előadását?

Ha a dolgozat a bírálati szempontok bármelyikének a minimumát sem elégíti ki, akkor annál a szempontnál az adandó pontszám: 0.
Az előadásra max. 50 pontot lehet kapni