Impresszum

4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat

Tabula Hungariae

Megjelenik évente négy alkalommal

Alapító:
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, 2005. november

Tulajdonos és kiadó:
Szent István Egyetem (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.)

Lapalapító:
Jámbor Imre egyetemi tanár

Főszerkesztő:
M. Szilágyi Kinga egyetemi tanár

A szerkesztőbizottság tagjai:
M. Szilágyi Kinga egyetemi tanár
Fatsar Kristóf egyetemi tanár
Davorin Gazvoda egyetemi tanár
Richard Stiles egyetemi tanár
Simon Mariann egyetemi tanár
Balogh Péter István egyetemi docens
Báthoryné Nagy Ildikó Réka egyetemi docens
Kovács Krisztina egyetemi docens

A kiadványt tervezte:
TTFF2355 – Suszter Viktor

Tördelés:
Veréb Géza

Szerkesztőség, előfizetés és hirdetésfelvétel:
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kert- és Szabadtér-tervezési Tanszék
Postacím: H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Telefon: (1) 305 7288
Szerkesztőségi e-mail: szerk(kukac)4djournal.hu

Nyomda:
Bocz Nyomda 7621 Pécs, Mohácsi út 18.

IssN 1787-6613

Csak szakmailag lektorált cikkeket, tudományos publikációkat közlünk. A folyóiratban megjelent közlemények a szerzők véleményét tükrözik, mellyel a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet. A folyóiratban megjelenő írásos és képi anyag közlési joga valamennyi adathordozón a szerkesztőséget illeti. A megjelent anyagnak vagy egy részének bármely formában való másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztőség írásbeli hozzájárulása szükséges.