Impresszum

4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat

Tabula Hungariae

Megjelenik évente négy alkalommal

Alapító:
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, 2005. november

Tulajdonos és Kiadó:
Szent István Egyetem (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.)

Lapalapító:
Jámbor Imre egyetemi tanár

Felelős szerkesztő:
dr. Fekete Albert egyetemi tanár

A kiadványt tervezte:
TTFF2355 – Suszter Viktor

Tördelés:
Veréb Géza

Szerkesztőség, előfizetés és hirdetésfelvétel:
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Postacím: H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Telefon: (1) 305 7288
Szerkesztőségi e-mail: szerk(kukac)4djournal.hu

Nyomda:
Bocz Nyomda 7621 Pécs, Mohácsi út 18.

IssN 1787-6613

Csak szakmailag lektorált cikkeket, tudományos publikációkat közlünk. A folyóiratban megjelent közlemények a szerzők véleményét tükrözik, mellyel a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet. A folyóiratban megjelenő írásos és képi anyag közlési joga valamennyi adathordozón a szerkesztőséget illeti. A megjelent anyagnak vagy egy részének bármely formában való másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztőség írásbeli hozzájárulása szükséges.