TDK

TDK = TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

A kar tehetséges és szorgalmas diákjai számára a tudományos diákkörök jelentik az egyetem kutatómunkájába való bekapcsolódás lehetőségét. A tudományos diákkörök a tanszékekhez kapcsolódóan működnek. Céljuk a hallgatóknak az egyetemi kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzése. A diákkörös hallgatók a munkavégzés során igénybe vehetik tanszékük eszközeit, berendezéseit. Kutatómunkájuk eredményeit szakcikk, TDK dolgozat és diplomamunka készítésére egyaránt felhasználhatják.
A jövő tájépítész és településmérnök szakembereinek évente kínálkozik lehetőség arra, hogy kutatási eredményeit, tervezési javaslatait dolgozat formájában összeállítsa és azt a Kari TDK-n előadja. A kutató vénájú hallgatók az első években már fokozott gondot fordítanak a növénytani, a dendrológiai, a táj- és kertépítészet történeti, a természetvédelmi és a tájvizsgálati témakörökre. Örvendetes módon a különböző tantárgyakból a kiválasztott térségekre, településekre készített munkáikat gyakran már harmadéves koruktól TDK szintre fejlesztik. A szintetizáló készség további javulását a szaktárgyak egyre nagyobb súlyú belépése jelenti, a folyamatos kutató-tervező munka végül diplomává érik. A tájépítész hallgatók valamint a végzett diplomások TDK munkáinak eredményiről folyamatos áttekintést kívánunk adni.

Dr. Sallay Ágnes
TDK elnök