"Magyarországi tájépítészeti jelenlét Erdélyben" - terepgyakorlat

Az erdélyi Traditio Transylvanica Alapítvány meghívására október 4-én és 5-én a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar kertművészeti szakcsoportjának oktatói és hallgatói — a tavaly őszi műhelygyakorlat után immár másodízben — vizsgálták a gyalui fejedelmi várkastély parkjának kerttörténeti értékeit. A helyszíni vizsgálatokhoz a mostani alkalommal a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának tájépítész hallgatói is csatlakoztak. A hallgatók munkáját a budapesti tanintézet részéről Herczeg Ágnes egyetemi docens, Vajda Szabolcs egyetemi adjunktus és Fekete Albert egyetemi tanár, dékán, valamint az őket elkísérő Martin van den Toorn egyetemi tanár (Delft University of Technology/Holland), míg a vásárhelyi egyetem részéről Henning Imola egyetemi tanársegéd és Kentelky Endre egyetemi docens koordinálta.

A terepvizsgálatok célja előtanulmányok készítése, amelyek megalapozzák a fejedelmi park helyreállítási terveinek elkészítését. Ennek érdekében az egyetemisták ezúttal a gyalui park kerttörténeti rétegeit vizsgálták, mentális térképeket készítettek, a növényállomány állagmegóvását célzó bemutatón vettek részt, és a történeti útszerkezeteket tárták fel vizsgálták.

A terepgyakorlat második napján a SZIE tájépítészei “Magyarországi tájépítészeti jelenlét Erdélyben” címmel  szakmai kiállítást a és kerekasztal beszélgetést szerveztek, amelyen a budapesti és marosvásárhelyi kollégák mellett az erdélyi építészet és tájépítészet olyan elismert szakemberei vettek részt, mint Guttmann Szabolcs, a Román Építész Kamara Erdélyi Fiókjának elnöke, Ványolós Endre, a Planwerk valamint Tótfalusi Gábor a Tektum építészirodák tervezői, Klaus Birthler Szászrégen főépítésze, Andrea Milea a kolozsvári Műszaki Egyetem tanára, valamint Paunita Boanca és Iuliana Bors-Oprisa, a Román Tájépítész Szövetség Erdélyi képviseletének elnöke és alelnöke.

A kerekasztal beszélgetés célja egy román-magyar szakmai együttműködés megalapozás volt, amelynek a gyalui várkastély — mint kulturális központ — hosszabb távon is a helyszíne lehet.